Poznata vam je izreka:
"Duša mi je zaigrala od radosti"
To znači da je čovek tog trena - ushićen ozaren i osvetljen svojom Dušom.
Da li bi ste želeli da ostvarite trajnu radost?

Mnogo je danas neželjenog i u čovekovom srcu, a i u okolnim svetu.
Čak i oni koji su najbogatiji, nemaju trajnu sreću.
A znaju da radost ne mogu nigde kupiti. Materijalna radost je kratkog roka trajanja.
Kupite, na primer, ručni sat i srećni ste tog dana.
Kupite auto i srećni ste nedelju dana.
Investirate u nov stan i sreća traje mesecima.
A posle nalete problemi, stresovi, strahovi.

Da budemo trajno srećni - mi taj predmet u redovnom školovanju nismo imali.

Nismo imali ni predmet: Kako komunicirati sa svojom Dušom?

Kako na svako pitanje da dobijemo ISPRAVAN odgovor odmah iz svoje duše?

Niko nas nikada nije naučio tome da svaka misao bude upravljačka sa 100% izvršenjem.

Nisu nas obučili ni jasnoviđenju to jest Vidu Duše - to se zove upravljačko jasnoviđenje (JV).                                                    
Sa tim veštinama čovek ulazi u polje pozitivnih dešavanja i trajne radosti.

Jasnoviđenje je deo JASNOZNANJA. 

Svi mi te sposobnosti imamo, a dobijamo ih preko svoje Duše.

VAŠA DUŠA

To je informativna matrica u koju su smeštena sva znanja SveMira.

Svi zadaci sa rešenjima se nalaze u vašoj Duši.

Misija vašeg dolaska na ovaj svetu – to se takođe nalazi u vašoj Duši.

Duša stvara: Duh, Svest, Telo, Pozitivan Sistem Mišljenja, Sreću i Rezultate 100%.

I sve vaše događaje.

Ukoliko niste Dušu očistili od iluzionih ravni verovanja lažnim autoritetima –
tada je moguće da imate neke nevolje, bolesti, nedostatak novca, ljubavi i radosti.

Duša ima i sva znanja, a i sveobuhvatni vid.

U centru vaše Duše se nalazi Bog i važno je
da naučite sa Njim da komunicirate.

I to svakodnevno.

VID DUŠE

Vid Duše se zove JASNOVIĐENJE (JV).

Znanja Duše se zovu JASNOZNANJA (JZ).

To su super-mogućnosti, koje je Bog darovao baš svima.

Jasnoviđenje je deo Jasnoznanja.

Čovek koji razvija svoje jasnoviđenje,
on vidi i mikrokosmos i makrokosmos.
Vidi u dubinu atoma, kao i u
daleka prostranstva udaljenih univerzuma.

Čemu služi jasnoviđenje?

Služi i vama i celom čovečanstvu, jer vi sa tom sposobnošću
usmeravate živote svih ka pozitivnim dešavanjima.

A vaš život dobija dubok smisao.
I radost.
Vidite svoj put, vidite Boga, vidite svoje ciljeve i dostižete ih.

VAŠI CILJEVI

Ako znate da formulišete ciljeve po kanonima Boga i Njegove Duše,
vi ćete bukvalno sve ostvarivati po želji srca svoga.

Kako pravilno da postavite ciljeve, da idete ka njihovom izvršenju,
da ih kontrolišete i da uvek dobijete 100% rezultat – to se uči i nauči.

Svaki vaš cilj  ide ka vama.
Vi upravljanjem činite da se vaš cilj izvrši u potrebnom roku i vremenu.
Cilj ulazi u vaše telo.

Postajete SLOBODNI. Moćni. I uspešni.

Ispunjeni mirom, srećom i prisustvom Boga.

Vaši osnovni alati za stvaranje su: MISAO I MAŠTA.

A sada:

1. Zamislite sebe da ste večno radosni i da sve vidite 100% tačno vidom svoje Duše  -                                                           
Šta biste sve mogli podariti ovom svetu i koliki bi vas doprinos bio?

2. Zamislite sebe da ste jasnoznalac i da znate da izvršite tačnu prognostiku
vaših stvaralački želja -                                 
Šta biste prvo učinili?

3. Zamislite sebe kao potpunu ličnost, koja ima savršena znanja o svojoj duši, duhu, svesti i telu                                            
i koja ima direktan kontakt sa Bogom. Koliko bi to vama značilo?

Ličnost čoveka čine:

- Duša - ima sva znanja

- duh - dinamika i pokret

- svest - vrši materijalizaciju

- telo - sadrži vaše ciljeve

- istinita znanja - sada imate pristup

- direktan kontakt sa Bogom - svako to može da ostvari

Ako čovek nema znanja o svojoj Duši, duhu, svesti, telu, razvoju svojih supermogućnosti i
direktan kontakt sa Jedinim Bogom -  on nema ispravnu sliku o svom postojanju
i Misiji svog života. I ima mnogo problema, a i neostvarenih planova i želja.

Čovek, koji ima ispravnu sliku o svom postojanju - on ima trajnu radost,
direktan kontakt sa Bogom i sa svojom Dušom,  samoisceljuje se i
ima sve mogućnosti da stvori šta god poželi. Duša mu daje pozitivan put razvoja.

Zato je važno da upoznate svoju Dušu i sreću.

Dr Grigorije Grabavoj je dao jedinstven, sveobuhvatan i unikatan sistem za
prevazilaženje  bukvalno svih nevolja i nedaća, uključujući i eliminaciju bolesti, starenja i
"odlazaka". A to su najveći problemi čovečanstva.

Napisao je i preko 500 dela, koja su potpuna istina.

Kako znate da je neko delo ISTINA (to može biti i knjiga i film i umetničko neko delo)?

Jednostavno je - pratite šta osećate...

Ako osetite radost u svojoj Duši, i ta radost se ne gasi ni posle dan-dva, godinu-dve, već ostaje trajno u vama – onda znate da to jesu ISTINITA ZNANJA...

Jedan razgovor:

Imala sam danas dva puna sata razgovor sa prijateljicom Milicom.
Ona se inače bavi kvantnom medicinom.

Reče mi:

"Kako je moguće nakon završetka tretmana da moji klijenti imaju produženi efekat isceljivanja
mesecima unapred? Zovu me telefonom i svedoče mi o tome. I to mi se dešava kod svih klijenata."

Pojasnih joj jedan od osnovnih zakona SveMira:

"Ako nekome pružaš pomoć iz ljubavi i najdublje želje da mu pomogneš sa ZNANJEM -
tada se taj proces razvija intenzivno, čak i kada prekineš tretman sa aparatom, koji koristiš.

Taj produženi proces je ljubav.

A ta ljubav ide iz Duše.

Duša isceljuje čoveka do potpunog zdravlja.

Duša isceljuje i tvoje telo, i novčanik, i račun, i porodične odnose, baš sve."

Inače, Milica radi upravo tretmane iz Duše sa ogromnom ljubavlju.

Ima preciznu komunikaciju sa svojom Dušom i kada je stavila tu komunikaciju u prvi plan -
ona ima potpune rezultate u radu sa svojim klijentima.
Sada u njenom radu nije primaran tretman aparatom, već rad sa Dušom.
Radi sa svojom Dušom i sa dušom klijenta, istovremeno.
Zato njeni tretmani imaju produženo dejstvo.

Razgovarale smo i o deci i koliko je složena situacija za njihov poslovni uspeh i privredjivanje.

Rekoh joj:

"Ako svaki roditelj na sebi duhovno puno odradi, tada se menja i DNK celog roda.

Na primer, ti radiš duhovno na sebi 30 godina, tvoje dete će raditi 3 godine,
a dete tvog deteta 3 meseca.

Ti ubrzavaš rast svih i duhovno i materijalno, ako stalno komuniciraš sa svojom dušom.

DNK je informacija.

Tvoje telo informaciono polje.

Sve je u stvari informacija.

Ako znaš da upravljaš informacijom, ti postižeš sve.

Govorim ti ovo iz ličnog a iskustva, a i iz iskustava i svedočenja desetine hiljada upravljača,
koji su prošli obuku o Duši, ciljevima 100%, Vidu Duše, jasnoviđenju, jasnoznanju,
svojoj srećnoj budućnosti i spasu celoga sveta.Mi smo spasioci, stvaraoci i upravljači. Od nas sve zavisi.

Istinita znanja su nam potrebna, a ona se nalaze u Duši.

Vreme je da ih prepoznamo preuzmemo i aktiviramo."

O duši se ne uči u školi i zato 90% ljudi živi neuspešan život.
Još su naše bake govorilie: dete, samo Dušu čuvaj.
Malo zemalja u svetu je sačuvalo predanja o Duši. Mi jesmo.
A i Rusi. 1879 godine Duša je nestala iz školskih sistema.
Uveli su pojam psihe i izjednačili je sa Dušom.  

Tako se već generacije vaspitavaju bez ovog osnovnog znanja - znanja o Duši.
Čovek kada ne zna o svojoj Duši ništa - udaljava se od Boga.
Decu niko ne uči o Duši i gde se Duša nalazi.
I tako i deca slede put udaljavanja od Boga, to jest udaljavanja od ljubavi, uspeha, zdravlja...  

Koje informacije nudimo deci danas – uglavnom loše:
- ratovi
- nemoral
- neistinost
- neznanje…

A od toga zavisi njihov život.
Kakav će im biti život?
 

Da bi život naše dece bio srećan, potrebno je da najpre mi postanemo srećni,
a to se postiže ZNANJEM O DUŠI i razvojem svojih supermogućnosti:
jasnoznanjem, jasnoviđenjem, jasnoslušanjem, jasnoosećanjem itd...

Ta znanja se onda prenose kroz DNK celoga vašega roda, i dalje.

DNK je takođe informaciono polje. I to polje možemo menjati odmah, ako znamo kako.

Promenom tog polja, vi menjate ceo svoj život.

Menjate i svoju svest – nestaju strahovi, brige, stresovi, bolesti, nedaće...

Svest se struktuira da prima znanje Duše,
da posmatra svet jasno i precizno preko jasnoznanja i jasnoviđenja.

Pogledajte sliku:

Duša predaje znanja Duhu (duh je dinamika i pokret).
Zatim, Duh predaje znanja Svesti tj. Logici u vašoj svesti.
A Logika vrši materijalizaciju.
Vi postižete potpune rezultate UPRAVLJAJUĆI.

Posle toga se vaše iskustvo i stečena znanja vraćaju u vašu Dušu.
I bivaju dostupna svima u kolektivnoj svesti.

Duša je jedinstvena i zato se sva znanja Jedinoga Boga nalaze baš tu.

U centru naše Duše se nalazi tačka kontakta sa Jedinim Bogom.

Što nas više bude radilo na ovaj način,
tim pre će se promeniti i svest celoga društva,
a i članova naše porodice.

Sva ta znanja nam je podario jedan od najvećih naučnika današnjice:
Dr Grigorije Petrovič Grabavoj.

Ko je dr Grigorije Grabavoj?

Imamo čast da sa nama živi najveći naučnik današnjice.

JASNOVID je i uvek postiže rešenja 100% u praksi.
Uveo je nove zakone u nauku, dao je praktičnu obuku kako da prestanemo da oboljevamo, starimo i umiremo, da živimo večno i srećno.

Dr Grigorije Grabavoj leči od kancera i side terminalne faze, regeneriše trenutno
u realnom vremenu hirurški odstranjene i obolele organe, sprečava moguće globalne katastrofe i zemljotrese,
havarije atomskih centrala, upravlja klimom i vremenom…
Napisao je 500 dela za obuku i razvoj.

Darovao nam je pribore koji menjaju naše živote iz temelja. Uvodi nas u sferu podmlađivanja, večnog života i 100% rezultata.

Dr Grabavoj je jedinstven. Poseban je likom, delom i ljubavlju kojom nas grli.
U svetu ga prepoznaju po jasnovidosti 100% i brojčanim nizovima za regulisanje svih događaja u nama, našoj okolini i celom SveMiru.

Jedini je naučnik na svetu koji nas PRAKTIČNO uči:
- da živimo večno i srećno
- da se podmladimo
- da se samoiscelimo i regenerišemo organe, kožu, kosu, zube
- da budemo uvek zdravi
- da viruse bolesti, starosti i smrti eliminišemo u potpunosti
- da možemo sprečiti svaku katastrofu
- da smo moćni i slobodni
- da rađamo večnu i srećnu decu, mudrace novog doba
- da otkrijemo svoju Misiju i lične zadatke
- da stvorimo baš sve što poželimo…

Teorija i praksa dr Grabavoja su u potpunom jedinstvu.

U praksi uvek ima 100% rezultate.

Ko je dr Grigorije Grabavoj?

Imamo čast da sa nama živi najveći naučnik današnjice.

JASNOVID je i uvek postiže rešenja 100% u praksi.
Uveo je nove zakone u nauku, dao je praktičnu obuku kako da prestanemo da oboljevamo, starimo i umiremo, da živimo večno i srećno.

Dr Grigorije Grabavoj leči od kancera i side terminalne faze, regeneriše trenutno
u realnom vremenu hirurški odstranjene i obolele organe, sprečava moguće globalne katastrofe i zemljotrese,
havarije atomskih centrala, upravlja klimom i vremenom…
Napisao je 500 dela za obuku i razvoj.

Darovao nam je pribore koji menjaju naše živote iz temelja. Uvodi nas u sferu podmlađivanja, večnog života i 100% rezultata.

Dr Grabavoj je jedinstven. Poseban je likom, delom i ljubavlju kojom nas grli.
U svetu ga prepoznaju po jasnovidosti 100% i brojčanim nizovima za regulisanje svih događaja u nama, našoj okolini i celom SveMiru.

Jedini je naučnik na svetu koji nas PRAKTIČNO uči:
- da živimo večno i srećno
- da se podmladimo
- da se samoiscelimo i regenerišemo organe, kožu, kosu, zube
- da budemo uvek zdravi
- da viruse bolesti, starosti i smrti eliminišemo u potpunosti
- da možemo sprečiti svaku katastrofu
- da smo moćni i slobodni
- da rađamo večnu i srećnu decu, mudrace novog doba
- da otkrijemo svoju Misiju i lične zadatke
- da stvorimo baš sve što poželimo…

Teorija i praksa dr Grabavoja su u potpunom jedinstvu.

U praksi uvek ima 100% rezultate.

Svetlana Novak je vaš predavač i mentor na ovoj obuci

Svetlana Novak je licencirani predavač Učenja dr Grabavoja sa najvećim
brojem obučenih tehnologa-upravljača u celom svetu.

Iz tog razloga je dobila na poklon 4 pribora PRK-1U od dr Grabavoja.
Jedina u celom svetu vrši obuku za LICENCIRANE PREDAVAČE
(zajedno sa dr Grabavojem).

Broj obučenih upravljača je već prešao 52.000.

Kao poseban dar svima je poklonila više od 1.000 video klipova na YT kanalu „VEČNA MLADOST 1489999“.
Ovi klipovi su strogo obrazovnog tipa i vode čoveka ka sreći, istini, kontaktu sa svojom Dušom, Bogom i dostizanju svih stvaralačkih ciljeva.

Čovek, koji upravlja svojim životom sa istinitim znanjima,
zove se TEHNOLOG-UPRAVLJAČ. Postiže ono što želi.

Ta znanja dobija iz sopstvene duše, obožuje svoju svest i
lakše i brže vrši materijalizaciju svojih ciljeva.

Zašto je ovo važno?

Važno je, jer život postaje spokojan, miran, ispunjen i radosan.

A to nam svima treba, zar ne?

KORACI U UPRAVLJANJU:

1. Svoje želje pretvarate u ciljeve
2. Upravljate svojim ciljevima
(preko Duše, Jasnoviđenja i Svesti)
3. Postižete POTPUN REZULTAT, radujete se i širite ova znanja dalje

Šta radi tehnolog - upravljač?

1. Pravilno postavlja ciljeve (i 100% ih ostvaruje).
2. Radi na strukturizaciji svoje Duše, Svesti, Misli...
3. Ima stalan kontakt sa svojom Dušom i Bogom.
4. Upravlja, kontroliše i stvara ono što želi.
5. Praktičar je. Ostvaruje uspehe. Raste. Postaje mudar. I tome uči druge.
6. Spoznaje svoje zadatke i ostvaruje ih. Pomoćnik je Boga na Zemlji.
7. Izašao je (ili izlazi) iz matrice neuspeha, bolesti, starenja,
“odlazaka sa ovog sveta”. I ulazi u polje norme Boga, polje ljubavi i sklada.
8. Upravlja vremenom i prostorom.
9. Svoju Svest i Dušu čisti od iluzionih programa
i prevodi svoje telo u idealno zdravlje i podmlađuje ga.
Tako menja i sebe i kolektivnu svest.
I stvara Novi Svet - Svet ljubavi,dobrote, i radosti.

 

  Evo šta kažu slušaoci jedne od obuka
(višemesečna obuka o Duši, Duhu, Svesti i Telu)
   

 

Evo šta kažu slušaoci jedne od obuka
(višemesečna obuka o Duši, Duhu, Svesti i Telu)
 


Zlatko, Slovenija:  

Tako jednostavno, jasnooo!!!  

Blagodarim, čarobnice jedna, naša mila!!!!


 

Željka, BIH:  

Njeno srce je kao cjela vaseljena, osim toga posjeduje iskrenost, nesebičnost i mudrost.  

Osim toga sve nesebično djeli, d ali smo mi potpuno svjesni dara od Boga. 

Svi darovi i znanja bez Svetlane bi bili teško dostupni, za mnoge nemogući.  

 


 

Snežana, Zaječar:  

Redovno radim, upravljam već sa nekim tehnologijama rutinski, slušam i beležim seminare na
papir i osećam se odlično.  

Mnogo sam porasla i redovno cu raditi i ubuduće.  

Blagodarim Svetlani za svu energiju i ljubav uloženu u ovaj rad.

 


 

Miroslava Sladok, Titel:  

Lepi i ispunjeni dani, ovo je nešto najlepše što mi se događa u životu, sve ima svoj smisao
Svetlanine reči su blagoslovene.  

Jednostavno neopisivo. Najbrže Učenje do sada, i rezultati ce biti tu.  

BLAGODARIM Svetlana na podršci.  

 


Jadranka, Zagreb:  

Uložen je ogroman rad, trud i vrijeme prvenstveno s Svetlanine strane.  

Napredak u upravljanju je osjetan, no ne samo u upravljanju.  

Dobili smo puno više…snaga i sigurnost koju nam daješ je dragocjena....znanja su neprocjenjiva, a tvoja vjera je dodatni vjetar u leđa....kontinuirani rad obožavam i ima posebnu vrijednost...pa kad je sve to začinjeno Ljubavlju, mogu samo reći veliko hvala od srca.  

Svetlani hvala do neba. To može samo netko tko ima ogromno srce i Božansku energiju....


Gordana, Pula:  

Svetlana je u mojem životu pravo čudo dobrote, nesebičnosti, znanja,
snage i tako "zarazne" želje da svima pomogne i prenese nešto neprocjenjivo.


 

  Svedočenja sa obuke „PRISTUP  BOGU“ –
ova obuka je završena 12.2.2023.
   

 

  Svedočenja sa obuke „PRISTUP  BOGU“ –
ova obuka je završena 12.2.2023.
   

Sebina Alihodžić iz  Danske:

 

Svetlana prenosi znanja jasno, jednostavno i lako se usvajaju znanja. Posvećena je grupama, ne štedi vrijeme, istrajna je i uporna, daje dodatnu snagu i motivaciju za učenje. Sve teme su bitne, ali znanja o BOGU I DUŠI su najvažniji za bolje razumijevanje materije.

3 stvari koje mi se najviše dopadaju:    

* kontakt sa Bogom mi je prirodniji, jasniji i bolje razumijem tehnologije
* jednostavnost tehnologija
* blokada za kontak sa DUŠOM je prevaziđena

 Ono što mi se najviše dopada kod obuka, koje vodi Svetlana Novak su: prakse, crteži, pdf materijali,                             
iskrena je, strpljiva, daje kokretne primjere, ima znanja iz svake oblasti života, želi svakom da pomogne,                                        
i po meni ima savršenu boju glasa, koji meni daje staloženost i mir, doživljavam je kao svog najrođenijeg.

Prakse su fenomenalne, daju posebnu energiju, snagu, volju, uvide, iako sam bila spriječena da prisustvujem prva dva dana dobila sam rezultate vezane za moje zdravlje i nije mi bilo jasno odakle to sad. 

Međutim, kad sam preslušavala materijal, uočila sam da je Svetlana radila zdravlje za cijelu grupu,                                           
baš sam se oduševila, jer sam mislila da rezultate dobivaju samo prisutni online na praksi.                                                         
A dobili smo ih svi.

Znanja dr Grabavoja sam čekala cijeli život, svaki dio mog bića se stapa sa Učenjem.

Ljubav, radost i sreća su se ponovo i trajno uselile  u moje postojanje.

Spoznaja kolika je MOĆ u nama samima, mijenja sve.

Marija Ivanović, Beograd - Srbija

 

Dolazim na obuke kod Svetlane zbog njene stručnosti i nesebičnosti i zato što pored toga što profesionalno radi sve obuke, pre svega je izuzetan čovek.

U Učenju me trenutno najviše privlači podmlađivanje i regeneracija, rad sa Dušom i Bogom, ciljevi takodje,                          
jer imam puno ličnih ciljeva, koje hoću da ostvarim, a želim i drugima da pomognem da nauče da postave i ostvare svoje ciljeve, i čini mi se da je puno ljudi baš u tom polju zaglavljeno.

Praksa je bila savršena, čarobna, vrlo sadržajna, odlične tehnologije, baš sam uživala.

Svetlana je nepresušni izvor informacija, i to ne samo iz Učenja dr Grabavoja, nego iz svog sveukupnog životnog iskustva i sve to deli sa nama, a meni to znači.  Konkretno baš na ovoj obuci, imala sam nekoliko klikova, koji su mi posložili stvari, dali odgovore na neke nedoumice, baš je sve došlo u pravom trenutku.

Posle svake obuke smo drugačiji, svest raste.

Meni je prva obuka od 6 meseci “Moja Duša” potpuno promenila zivot i prezahvalna sam na tome.

U mom ličnom životu se sve promenilo, i svest i ciljevi, a telo mi je mnogo izdržljivije i otpornije.                                          
Promenilo se i razumevanje sveta i života, mišljenje, bukvalno sve.

Nataša Milić, Hrvatska

Dolazim već godinama na obuke kod Svetlane Novak, jer me, prvenstveno, zanima Učenje dr Grabavoja                            
uz koje se podiže svjesnost i postižu stvarne promjene. Idem kod Svetlane, jer ona poznaje Učenje, zna ga izvrsno prenijeti. Uz to je majstor za tehnologije, lako ih pojašnjava i daje nam crteže i materijale.

Na obuci „PRISTUP BOGU“ mi se posebno dopalo:

* Tehnologije za pristup s Bogom, rad s Bogom, osobno mi je sve nekako drugačije sjelo

* Zajedničke koncentracije su bile jako moćne i probile neke blokade

* Puno informacija, detalja, pojašnjenja, pdf materijal izvrstan i stalno upotrebljiv

 

Svetlana dobro proučen materijla s lakoćom i jednostavnošću predaje uz puno pozitivne energije                                            
i duboku vjeru. Daje se cijela u to.

Plus neprocjenjiva vrijednost su  prakse-podrške poslije seminara.

Praksa je izvrsna i izuzetno potrebna. Koliko god su seminari vrlo jasni,                                                                                      
te prakse poslije obuke zaokružuju sve, jer taj zajednički rad i podrška puno olakšavaju                                                    
razumijevanje i daju odgovore na mnoga pitanja,                                                                                                                                                      
koja nam dođu kad nam se malo slegnu informacije s obuke. 

Za sve detalje ove obuke (uključujući i cenu) zakažite telefonski razgovor, može i preko vibera.
Nama je važno da prepoznamo vaše potrebe. Da svaki vaš cilj usmerite na rešenje i potpun rezultat.
Odvojite 15-tak minuta za ovaj telefonski razgovor, jer ova obuka je individulanog tipa.
Imaćete 5 sesija sa ličnim jasnovidim trenerom.

Plus 5 upravljanja individualnog tipa (na 4 pribora PRK.-1U dr Grabavoja) direktno sa Svetlanom Novak.
Nemate obavezu da se za to posebno pripremate.
Za 3 meseca imate mogućnost da sa radošću počnete da ostvarujete sve što želite.
Zbog velikog vremena, koje moramo posvetiti svakom klijentu, broj upisanih na ovu obuku je OGRANIČEN.
Zato iskoristite ove fantastične poklone individualnog rada 1:1 i prijavite se odmah na:

+381 65 800 15 15
uspeh100posto@gmail.com


Ovo je online obuka i obavlja se putem webinarskih platformi.

Vi birate:
- vreme koje vama odgovara
- mesto koje vama odgovara
- uređaj koji vama odgovara (mobitel, tablet, desktop)

Dakle, nije bitno gde živite, vi možete gledati sve seminare i uživati u svim bonusima koji su ovde navedeni.

Očekujemo vas sa radošću.

Za detalje - obratite se našem specijalisti (možete zvati i na viber) na:

+ 381 65 800 15 15

SPECIFIČNOST I RETKOST

Svetlana Novak:

Obuku ovoga tipa ne možete naći nigde u celom svetu.
Možete pretražiti ceo internet, ali ovakvu obuku nećete naći.

Obučila sam preko 53.000 upravljača širom sveta.
Imam potpune rezultate u svemu, gde sam primenjivala svakodnevno upravljanje i živim srećan ispunjen život.
I moja porodica takođe. Svi smo zdravi i radujemo se svakome trenu božanskog života ovde i sada. A takav život je Bog namenio baš svima.

Sada je pitanje, da li vi želite isto da budete srećni. I moćni.
Odluka je na vama. Sa starim znanjima se ne rešavaju nagomilani problemi niti se postižu veliki ciljevi. A sa ISTINITIM ZNANJIMA BOGA, Vi možete sve...

Svetlana Novak:

Nekada sam sebi obećala da ću savladati svih 500 dela dr Grabavoja do potpunog razumevanja.

Govorili su mi: nije to niko uspeo do sada. Nisam ih slušala.

Bila sam uporna i taj svoj cilj sam ostvarila posle 8 godina.

Nakon toga sam postavila drugi cilj:
da budem ekspert za Dušu, ciljeve i postizanje rezultata.
Uspela sam i u tome.

Sada vama dajem garanciju da ću vam Učenje dr Grabavoja
preneti tačno i sa velikom ljubavlju.
Znanja imam, rezultate imam,
sada želim to sve da vam prenesem.

Polaznici mojih obuka upoznaju jedan Novi Svet,
svet Jedinoga Boga i baš zbog toga stiču trajnu radost.

I plus radim svakodnevno na 4 pribora PRK-1U dr Grabavoja
na ostvarenju vaših ciljeva.


UKUPNI BONUSI:

Vaše DOBROBITI

Za tren, molim vas razmislite:

1. Šta bi vama lično značilo da imate strukturiranu budućnost
po vašoj želji tj. da sve što zamislite da to i ostvarite 100%?

2. Koliko bi vam značilo da se ne stresirate i ne oboljevate?

3. Koliko bi vas obradovala vest da smo svi podjednako važni
sada ovde – svi imamo konkretne zadatke od Boga i
utemeljen nam je USPEH – i to svakom od nas
(to kaže dr. G.G.)?

4. Da ste upravo Vi i vaša svest - taj čarobni štapić – za
ostvarenje svega što je za vašu dobrobit i celog čovečanstva...

5. Da komunicirate stalno sa vašom dušom i da dobijate
jasne smernice kako da obradujete stvaralaštvom sebe i
ceo svet...


UKUPNI BONUSI:

KLUB PODMLAĐIVANJA

Primetili ste da je dodat još jedan važan bonus,
a to je KLUB PODMLAĐIVANJA.

Podmlađivanje po dr Grabavoju obuhvata:

1. Odlično zdravlje
2. Regeneraciju oštećenih i hirurški odstranjenih organa
3. Podmlađivanje po kliničkim pokazateljima
4. Estetsko podmlađivanje

Vrednost ovog bonusa je 8.800 e i sa vama radi vaš trener.
Na ovakvim obukama se postižu veliki rezultati.

Radićemo sa priborima PRK-1U od dr Grabavoja.

A šta mogu ti pribori - pogledajte ispod:

KO MOŽE DA PRISUSTVUJE OVOJ OBUCI?

Preporuka za:

1. sve mlade (da ne čekaju na svoj uspeh 20 ili 30 godina,
jer sada sve mogu postići mnogo, mnogo brže
sa znanjima dr Grigorija Grabavoja)
2. sve "večno mladie"
3. one koji traže smisao života i sebe u ovom svetu
4. svi koji žele da ubrzaju i duhovni i materijalni razvoj

Mlade će sigurno više zanimati lični prosperitet, obilje, ljubav.
A “večno mlade“ - isceljivanje i porodični odnosi.
Stvaralački ciljevi - po dr Grigoriju Grabavoju idu u 100% izvršenje.

Tvorac vam je poklonio
PUT USPEHA... KORAČAJTE TIM PUTEM!

DO KADA VAŽI OVA PONUDA SA VELIKIM BONUSIMA?

Ova ponuda važi do popune mesta. Broj mesta je ograničen.

SPECIJALAN BONUS je i nova grupa - namenjena samo vama:

KLUB PODMLADJIVANJA
(tu radimo grupno za idealno zdravlje i regeneraciju organa,
čak i hirurški odstranjenih + podmlađivanje - kliničko i estetsko).

U KLUBU PODMLAĐIVANJA imate pristup na dar 88 dana
(vrednosti 8.800e jer radimo svaki dan na aparatima PRK-1U).

ZAŠTO JE VAŽNO DA BUDETE NA OVOJ OBUCI?

1. Da ostvarite svaki svoj stvaralački cilj.
(vera u Boga + vera u sebe + vera u ostvarenje svih željenih dešavanja ------> daje 100% rezultat)
BOGatstvo daje BOG.

2. Dobićete ogromnu
RADOST i SNAGU da postignete sve što želite,
dolazite po znanja, a dobijate 100x više...

3. Častite sebe. Volite sebe.
Donesite ODLUKU da budete sa-stvaraoc Boga na Zemlji.
Neka to bude prekretnica za vas, vaš rod...
Budite nežni prema sebi.
Upoznajte svoju prelepu Dušu.
Vaša Duša se raduje kada vam predaje REŠENJA.
Osetićete radost, ushićenost i ljubav.

Prijavite se odmah na:

+381 65 800 15 15
mail: uspeh100posto@gmail.com

P.S. Ovi ekstra bonusi važe do 1.6.2023
Častite sebe ili dragu osobu.
Vredniji poklon ne postoji.

Iskoristite ogromne POKLONE
Individualni rad sa vama 5 sesija sa priborima PRK-1U je od velike vrednosti.
Iskoristite to.

Zato se prijavite odmah na:

+ 381 65 800 15 15
Ili pišite na mejl: uspeh100posto@gmail.com

P.P.S: Izgradite super-moćan sistem sopstvenog razvoja. Radost je put ka
NORMALNOM ŽIVOTU. Ako imate probleme ili ZADATKE koje želite da rešite,
da ostvarite svoje porodične i poslovne ciljeve, da steknete tu radost koja će
stalno tinjati u vasoj duši i prosvetljivati vam um, dela i put - onda je ovo dan
da donesete odluku da volite sebe. Da nežno krenete da odgajate
svoje prekrasno biće u novom ruhu.
A to je sloboda, sreća i potpun uspeh. I trajna komunikacija sa svojom Dušom.
Duša daje pravolinijski put razvoja i ujedinjenje sa našim Jedinim Bogom.

Zato je važno da spoznate svoju Dušu, ciljeve i otkrijete svoje jasnoviđenje i
jasnoznanje.

Instrukcije za uplatu