Upravljanje dušom do uspeha 100% u ljubavi, zdravlju, finansijama...


Kontakt Telefon 060 725 29 29 Sajt https://www.vecnamladost1489999.com Mail večnamladost1489999@yahoo.com ili svetlananovak.srbija@gmail.com  

Kako da imate brz uspeh pomoću trajnog kontakta sa svojom dušom Pokazaću vam kako da imate stalan dodir sa svojom Dušom, da budete srećni, i da vas vaša Duša vodi do željenog cilja…  

O duši se ne uči u školi i zato 90% ljudi živi neuspešan život. Još su naše bake govorilie: dete, samo Dušu čuvaj. Malo zemalja u svetu je sačuvalo predanja o Duši. Mi jesmo. A i Rusi. 1879 godine Duša je nestala iz školskih sistema. Uveli su pojam psihe i izjednačili je sa Dušom.  

Tako se već generacije vaspitavaju bez ovog osnovnog znanja- znanja o Duši. Čovek kada ne zna o svojoj Duši ništa - udaljava se od Boga. Decu niko ne uči o Duši i gde se Duša nalazi. I tako i deca slede put udaljavanja od Boga, to jest udaljavanja od ljubavi, uspeha, zdravlja...  

Koje informacije nudimo deci danas – uglavnom loše: - ratovi - nemoral - neistinost - neznanje… A od toga zavisi njihov život. Kakav će im biti život?  

 

A sada... 

Da li želite da steknete znanja o Duši? Da li želite da imate stalan kontakt sa Dušom? A da li želite potom da dobijete znanja od vaše Duše? Imajte u vidu da su to istinita znanja od Boga, jer Duša je Božija. 

Stari su govorili: čuvaj svoju Dušu, odnosno čuvaj svoj kontakt sa Bogom. Znali su da samo to čini čoveka jakim i zdravim.  


Svetlana Novak: skorašnja priča…

  Nalazim se na jednom seminaru marketinga. I rade se praktične vežbe. Podeljeni smo u grupe po dvoje. Dobih partnera za konkretan praktičan rad. Pitah ga: „Hoćeš da uradimo nešto drugo? Da li se baviš duhovnim razvojem? Želiš li da ti pokažem kako ćeš uvek imati kontakt sa svojom Dušom?“ Reče mi: da. Bio je prijatno iznenađen. Videh mu radost u očima. On je biznismen stamenog stava. Zamolila sam ga da pita svoju Dušu kako da reši svoje goruće probleme. Povezah ga za par minuta sa njegovom Dušom i posmatrah izraz njegovog lica. Zatvorio je oči. I utonuo. Skliznula je niz lice jedna suza, pa druga, ruke su mu drhtale. Ćutala sam i posmatrala ga oko 10 minuta. Napokon je otvorio oči. Ustao je čvrsto me zagrlio i rekao duboko ganut: Hvala! Otvorio se, ispričao mi je svoju životnu situaciju. Nimalo prijatnu. Zamolih ga da mi dozvoli da jasnoviđenjem vidim šta mu Duša saopštava povodom toga i da se on opet poveže sa njom. Videh odmah u čemu je problem. Video je i on. Na kraju mi je rekao da je povezivanje sa njegovom Dušom nešto najbolje što je ikada doživeo. Rekoh mu znam. Uvek su reakcije takve kada god nekom pokažem tehnologiju kako da kontaktira svoju Dušu. Upitao me je: kako ću kasnije da opštim sa dušom? I kako ću da „vidim“? Objasnih mu da će to od sada moći uvek i da će „videti“ ako veruje znanjima svoje Duše. To je lako. Ta veština se ne gubi. Isto kao plivanje ili vožnja auta.  

„Videti“ ovde je jasnoviđenje. Jasno se vidi (jasnoviđenje). Može i da se čuje (jasnoslušanje) ili zna (jasnoznanje) šta Duša saopštava. Kada se jasno oseti - to je jasnoosećanje. Ovo učenje o Duši je jedinstveno. Unikatno. Pošto imate Dušu važno je da naučite da sa njom upravljate, stvarate i materijalizujete. U Učenju dr. Grigorija Grabavoja je navedeno da prvenstveno posmatramo rad svoje Duše. Da, dobro ste pročitali - Duša uvek radi čak i noću dok vam se telo odmara. Duša radi 24 časa u svim vremenima i u svim dimenzijama. Sada se možda pitate - koja su to vremena i koje su to dimenzije? Detaljnije o tome će biti na samom seminaru 26/27 maja u Beogradu.  

Najbolje ćete upravljati svojim životom, ako upravljate iz Duše. Duša je stvorila vaše telo. Duša je stvorila vašu svest. Duša je stvorila vaš duh. Duša stalno iznova stvara sebe. A to znači vas. Obožujete se. Prosvetljujete se. Postajete uspešniji u svemu što naumite da stvorite. I mislite o dobrobiti celoga sveta i otkrivate kako da date svoj doprinos tome. Duša je večna. Ona je deo Fizičkog Tela Jedinoga Boga. On je večan. I Njegova Duša isto. A pošto smo mi stvoreni po liku i podobiju Tvorca, i naša Duša je večna, jer je deo Duše Boga. A telo treba opet da dovedemo u stanje PRVOBITNE MATRICE BOGA (kada se živelo večno u jednom fizičkom telu). Naučiti kako se podmlađivati. Dovesti sebe u status večnog života i večnog razvoja po Normi Boga. To znači živeti srećno u obilju, stvarajući novi svet. To je naš put i razvoj. I Duša se razvija kroz dejstvo u upravljanju. Ovde je nivo upravljanja istovremeni nivo dejstva. Nema razlike između upravljanja i dejstva. Večna Duša nije podložna bolestima.  


Valentina Batiševa – licencirani predavač Učenja dr Grabavoja 

Valentina Batiševa, čuvena je isceliteljka iz Ukrajine koja poznaje svih 500 dela dr. Grigorija Grabavoja. Na seminaru 26. i 27. maja 2018. preneće najnovija znanja o Duši iz najnovih seminara dr Grigorija Grabavoja i kako da vam telo ozdravi i ne oboljeva. Tako da imate Uspeh 100% upravljanjem iz Duše. Pokazaće i kako da se fizičko telo učini nepropadljivim. Čovek u svesti treba da pronađe tačku neuništivosti - to je tehnologija i ona se brzo nauči.  

Ako upravljate iz Duše vi stvarate sve sa ljubavlju. Idete po nivou razvoja ljubavi. Zato je vaš sledeći razvoj: LJUBAV – a takođe i ljubav prema sebi. U Duši je: - ljubav prema Bogu - ljubav prema sebi - ljubav prema celom svetu Ta ljubav je JEDNA i nerazdeljiva. Duša je izvor ljubavi.  

Duša je statična. A duh je dinamičan. Duša dejstvuje posredstvom duha.  


Uzmimo primer: dejstvujete iz Duše na fizičku stvarnost, recimo na neku biljku ili čoveka. Biljka se poboljšava i izrasta. Isto tako i čovek. Vi dobijate povratno dejstvo od biljke ili od tog čoveka. To povratno dejstvo je isto tolliko ili još više.  

U čovekovoj svesti Duša je precizno ispoljena. Duša daje tačnost vašoj svesti. Duša prenosi istinita znanja u vašu svest: - da se iscelite - da pomognete drugome - da dobijete srećno potomstvo - da spoznate svoju Misiju na Zemlji - da volite i da vas vole - da živite u obilju - da spasete svet (i biljke i životinje i čoveka…) - da upravljate svim događajima...  

Da li želite da znate kako će se razvijati vaša svest i sve oko vas? To zna Duša. Duša ima apsolutno sva znanja o budućem razvoju. 

Kada se obraćate Bogu vidite da vam On daje znanje, tj. vaš konketan razvoj. 

Telo je informativna konstrukcija, kaže Grigorije Grabavoj. Sve u stvarnosti (biljke, životinje, materijalni i nematerijalni objekti) sve to ima izvor u Duši.  

Naš je zadatak da razvijemo Dušu u pravcu Norme. Iz Duše dobijate svetlost i znanja.  


Svaka naša ćelija je visoko intelektualna i rad sa znanjima Duše ozdravljuje svaku ćeliju, svaki organ i celo telo. Svaka ćelija ima direktan kontakt sa Bogom. Stalni kontakt da Dušom vam otkriva put vašeg srećnog i ispunjenog života, zdravog tela. Put vašeg Uspeha 100%.  

Sada zamislite sebe kako je bilo: idete kroz život, problema na tone, nešto rešite a nešto i ne, pitate se zašto se to dešava i mojoj porodici, nemoćmo sležete ramenima i prepuštate se reci života da vas nosi...  

A ovde imate drugi scenario, predstavite sebi da imate stalni kontakt sa Dušom i: - dostupna su vam sva istinita znanja i ostvarujete uspehe - srećni ste, jer kontakt sa Dušom vam donosi radost - ispunjeni ste, jer konačno znate svrhu svog postojanja - ljudi vam se obraćaju za savet i konsultacije jer isijavate svetlost i mir - upravljate i sve rešavate 100% - sve ciljeve ostvarujete (Duša vam stalno daje veće ciljeve i vaše samopuzdanje raste) - Duša vas voli - Bog vas voli (jer Duša je Božija) - podržani ste od Tvorca zauvek  

Šta ćete dobiti? 

Dobićete jedinstven sistem za rešavanje svih problema. To vam obezbeđuje kontakt sa Dušom + praksa sa tehnologijama koje je jedini dao naučnik dr Grigorije Grabavoj. 

Kao prvo ova metodologija je udobna i bezbedna. Radite sa svojom svešču samostalno i proizvodite samo pozitivne događaje. 

Ovo može biti najznačajnija promena u vašem životu. Zato se na seminar prijavite sada. Prijave: - telefon: +381 60 725 29 29 - mail: svetlananovak.srbija@gmail.com  

O ponudi: 

  PREDAVAČI: 

1. Svetlana Novak, dipl.ecc. i licencirani predavač Učenja dr Grabavoja sa preko 7.000 sati aktivnog predavaštva u punim salama širom Evrope.  

2. Valentina Batiševa, poznata isceliteljka i licencirani predavač Učenja dr Grabavoja koja predaje na 3 kontinenta 

- Svetlana Novak drži dva webinara - dva bonus seminara Učenje o Duši + Duša Boga. - Valentina Batiševa drži dva dana uživo seminar u centru Beograda, u Pess centru Knez Mihailova 6, III sprat od 9-16 časova - Valentina Batiševa drži webinare podrške (posle seminara) mesec dana, 1x nedeljno


INDIVIDUALNE konsultacije:  

Individualne konsultacije kod Valentine Batiševe su od 23. maja do 03. juna 2018. Zakažite svoj termin na: - telefon 068 521 38 87 ili na - mail valentina.konsultacije@gmail.com  

Zašto da dođete na ovaj seminar? 

- Valentina Batiševa je jedan od najboljih predavača Učenja dr. Grigorija Grabavoja u svetskoj mreži - poznaje celo Učenje dr. Grigorija Grabavoja i zato je veoma tražen predavač - bila je medicinski radnik, cenjen je iscelitelj danas - napisala je knjigu naprednih tehnologija a u vezi rada sa Dušom, svešču I telom - Valentina Batiševa je obučila masu predavača u Evropi i svi su joj zahvalni - zato što ona zna znanje da prenese i da vas vaša Duša uznese  


A ako propustite ovaj najvažniji seminar – upoznavanje sa svojom Dušom, vi ćete nastaviti da živite onako kako vas baš i ne raduje, a nevolje i strahovi iz kolektivno svesnog pritiskaju svaki pedalj života i nasrću na telo. Svaku nevolju i bol možete sprečiti. Upravljanjem - znanjima iz Vaše Duše. 

Pred vama su 2 puta: 

- Ići kroz život kao i do sada – moguće strepeti, strahovati, neimati dovoljno, oboljevati… - Ići kroz život sa znanjima Duše i Boga – ostvarivati željeno brzo i doprinositi dobrobiti sveta  

Sada imamo nova znanja, imamo Učenje dr Grabavoja. On stalno daje nove seminare po meri razvoja naše svesti. 

Tužna je istina da mi ne znamo ni kako radi naše telo i pojedini organi, a takođe ni principe rada duše… 

Kada znate svoju Dušu, vi ste: - srećni, - zdravi, - živite u ljubavi, - kreativni ste, - zaštićeni (Duša vas štiti od nepovoljnog i obučava vas PRESTIŽNOM UPRAVLJANJU), - stvarate novi svet doprinoseći pozitivnim svojim delovanjem na makro nivou – vi uspehujete!  

Recite iskreno sada: - da li se isplati imati znanja o Duši - kontakt sa svojom Dušom - biti večno zdrav srećan i uspešan? Ako je vaš odgovor DA,dobro došli na seminar o Duši. Jer samo ako ste vi uspešni, ja, drugi, svi možemo stvoriti SveMir na Zemlji - da bude mir i oko nas i u našem telu i da sve procveta sa ljubavlju Boga. BOGatstvo daje Bog. Bogatstvo u svemu. Bogatstvo ljubavi, mira, sklada, večnog života i obilja.  


Ko može da prisustvuje ovom seminaru? 

Mogu svi koji žele da imaju stalni kontakt sa svojom Dušom. I koji žele da ostvare sve što žele za sebe i svoju porodicu, a i za ceo svet. Dakle seminaru mogu prisustvovati: - mladi i malo više „mladi“ - zaposleni, prezaposleni(i slobodni od rada) - sa nekim znanjima o Duši ili neimajućim znanjima o Duši - veseli i setni - i nije važno šta ste po profesiji, jer ova znanja o Duši su važna za svakog čoveka bez obzira na profesionalno opredeljenje  


Ako želite da se ovaj svet brzo oboži, šaljite ovaj mail dalje na puno mail adresa, potrebno nam je da svako bude uspešan 100%, a to može samo ako ima kontakt sa svojom Dušom. Obavestite ljude da ovo postoji. Da mogu imati kontakt sa svojom Dušom i da mogu biti 100% uspešni. Hvala vam: - što ste ovo čitali - što želite da budete uspešni i - da svetlost rada sa svojom Dušom širite dalje (širite ova znanja i verbalnim putem, i neverbalnim putem, a i preko društvenih mreža)  

 

Ukoliko živite u nekom drugom gradu ili drugoj državi, imate mogućnost takođe da gledate seminar i da dobijete sve bonuse. Dobićete link i gledaćete dvodnevni seminar u roku od 7 dana, kada god vi želite u tom periodu. Dva bonus seminara će se prenositi uživo webinarski. Njih radi Svetlana Novak. Imaćete priliku da postavljate pitanja i da odmah dobijate odgovore. I dobijate na dar takođe jednomesečnu webinarsku podršku Valentine Batiševe povodom Duše. Na seminarima svi stupe u kontakt sa svojom Dušom. A posle se to još ispraksa i na webinarima podrške. I tu veštinu onda imate zauvek. Postaje trajan deo vas!