KAKO DA STRUKTUIRATE SVOJU SVEST u roku od 6 meseci, za POTPUN USPEH u bilo kojoj sferi vašeg života + kako da razvijate svoje JASNOVIĐENJE i PROGNOZIRANJE i POSTOJANO PODMLAĐIVANJE (i zdravlje)

KAKO DA STRUKTUIRATE SVOJU SVEST u roku od 6 meseci, za POTPUN USPEH u bilo kojoj sferi vašeg života + kako da razvijate svoje JASNOVIĐENJE i PROGNOZIRANJE i POSTOJANO PODMLAĐIVANJE (i zdravlje)



















Da li ste razmišljali kako bi bilo da jednostavno nešto posmilite i da se željeni događaj već dešava?  

POMISLIM = DESI SE  

Ovog trena ste pametniji bar 10x nego što mislite.  

Imate savršenu svest, ali ona je trenutno pasivna.  

Potrebno vam je ZNANJE da je aktivirate.  

Zamislite samo koliko puta biste brže rešavali sve svoje zadatke/probleme, da ste ova znanja imali ranije?


























DA LI OSEĆATE DA MOŽETE REŠAVATI SVE BRŽE, ALI NE ZNATE KAKO?  

Čovek u dubini svoje duše zna da može dobijati rešenja brže.  

Zamislite čoveka koji se muči dugo godina:  

- sa finansijama, - da nađe odgovarajućeg bračnog partnera za život, - od neke hronične bolesti, - sa neimanjem stana, - sa nesređenim porodičnim odnosima, - roditelja koji ima probleme sa decom, - da nađe posao, ili da stvori odličan sopstveni biznis, - sa problemima na poslu, - u vezi nesloge sa kolegama, - da bude uspešan u onome što voli da radi, - da postane roditelj, da vidi osmeh svoje bebice, - u vezi nekog sudskog procesa koji traje dugo, čak i decenijama, - sa otplatom bankarskog duga…  

Sve su to uobičajeni problemi kod skoro svakoga čoveka.  

Kolektivna svest i postojeća znanja su držali čoveka na takvom mestu.  

Kolektivna svest je uprosečena predstava svih ljudi, životinja, biljaka, mineralnog carstva, svih elemenata stvarnosti uključujući tu i SVEST BOGA. Ono što imamo u kolektivno svesnom – to imamo u realnosti.  

Ono što imamo u svojoj svesti – to imamo u realnom svom životu.













SVE SE UBRZALO, SAMO LJUDSKA SVEST JOŠ…  

…spava  

Dr Grigorije Grabavoj, najveći naučnik današnjice kaže da je važno razvijati svoju svest, ubrzati svoje misli, struktuirati svest ličnim upravljanjem po njegovim Tehnologijama Nove Svesti. I da se sve postiže!  

To je jedino rešenje.  

On je dao konkretnu metodologiju za to.  

Dostupna je svima za praktičnu primenu – svako to može da nauči.  

Da nauči kako da struktuira svoju svest i da UPRAVLJA svim događajima svoga života do potpunog rešenja.



































KO JE DR GRIGORIJE GRABAVOJ I ŠTA ON SVE MOŽE?  

Dr Grigorije Grabavoj leči od kancera i side terminalne faze, regeneriše trenutno u realnom vremenu hirurški odstranjene ili obolele organe, sprečava moguće globalne katastrofe, zemljotrese i havarije atomskih centrala, upravlja klimom i vremenom itd itd… celu biografiju dr Grabavoja možete skinutu na našem sajtu…  

Izvodi iz biografije dr Grabavoja:  

Grabavoj Grigorije Petrovič je doktor fizičko- matematičkih nauka, akademik, autor otkrića stvaralačkih oblasti informacija i originalnihradova o prognoziranju budućih zbivanja, o upravlјanju tim zbivanjima, njihovoj korekciji, autor Učenja „O spasenju i skladnom razvoju“.  

Tokom godina 1991-1992, po prvi put u svetu, Grabavoj G. P. je na službenoj i naučnoj osnovi, a po zadatku rukovostva Nacionalne vazduhoplovne komapnije Uzbekistana, dao više od 360 prognoza dijagnostikujući stanje vazduhoplovne tehnike, sa 100%-tnim podudaranjem prognoza i činjenica u teškim proizvodnim uslovima eksploatacije vazduhoplovnog parka Taškentskog OAO, avioremontnog zavoda br. 243 i Inspekcije za bezbednost letova Nacionalne vazduhoplovne kompanijeRepublike Uzbekistan. Na osnovu zaklјučaka i rezultata ukupnog rada Grigorija Grabavoja tokom tog relativno kratkog intervala vremena, sastavlјeno je pismeno svedočanstvo overeno potpisima generalnog direktora Nacionalne vazduhoplovne kompanije Uzbekistana, zamenika direktora iste vazduhoplovne kompanije, načelnika Inženjersko-informacionog centra i drugih stručnjaka koje je glasilo: „Rad koji je G. P. Grabavoj obavio na vančulnom dojagnostikovanju vazduhoplovne tehnike i tehnološkim procesima registrovan je u 40 akata i protokola. Transparentnost eksperimentalnih uslova je sve vreme održavana. Kao stalni svedoci sprovedenih eksperimenata potvrđujemo 100%-tnu tačnost dijagnostikovanja tehnike i tehnoloških procesa koje je Grigorije Grabavoj vančulno obavio. Komisija smatra da dobijena informacija odgovara potrebama vazduhoplovne kompanije i preporučuje da se ona nadalјe koristi u cilјu obezbeđenja bezbednosti letova“. (Praksa upravlјanja. Put spasenja. Tom 1, izdavač: Сопричастность).


















„U novembru 1991. godine kod mene je ekstrasensu G. P. Grabavoju dato na pregled 20 disketa radi dijagnostikovanja eventualno postojećih virusa. Grabavoj G. P. je nakon vizuelnog pregleda disketa (tj. ne koristeći računarsku tehniku ili specijalnu programsku opremu za otkrivanje virusa, već prosto očima) tačno izdvojio 5 disketa koje su bile zaražene virusima. Posle okončanog odabira virusom zaraženih disketa sproveden je još jedan eksperiment odstranjivanja virusa iz zaraženog fajla tokom procesa prepisivanja tog fajla na drugu disketu bez korišćenja bilo kakvih pomagala. Smatram da je ovaj eksperiment otvrdio vančulne sposobnosti Grigorija Petroviča Grabavoja da otkriva fine informaciono-energetske veze na tehničkim nosačima informacija (disketama) i da upravlјa procesom prepisivanja infomacija odsecajući informacioni tok virusa. Te sposobnosti se mogu primeniti u ozbilјnim informacionim sredinama u slučaju prisustva veštačkih smetnji.“  

U septembru 1997. godine na orbitalnom kompleksu „Mir“ stalno je, gotovo svakodnevno, računar “ispadao iz stroja”. Da bi se zamenio, bilo je potrebno 5 dana. Grigorije Petrovič je zamolјen da utvrdi kakvo je pravo stanje računara (naravno, sa Zemlјe) i da ustanovi da li će on uspeti da „izdrži“ tih 5 dana. „Da“ - odgovorio je ekstrasens i na opšte čuđenje, ranije tako hirovita tehnika je radila bez zastoja sve dok nije zamenjena. Otprilike u isto to vreme planirano je spajanje orbitalne stanice „Mir“ i kosmičkog broda „Atlantis“. Međutim zbog mnoštva tehničkih nepovolјnosti, to spajanje je bilo pod velikim znakom pitanja. Grabavoju je naloženo da prognozira moguće spajanje i sve nepredviđene situacije povezane sa njim. Predskazanja su se sve do najsitnijih detalјa u potpunosti potvrdila: kao rezultat, spajanje je uspešno ostvareno, a pre njega je došlo do otklona od ose po parametrima koje je Grabavoj tačno naveo. Evo još jednog primera rada G. P. Grabavoja na dijagnostikovanju kosmičke tehnike: Trebalo je načiniti dijagnozu svih motora američkog broda „Atlantis“. I u ovom slučaju data je realna tehnička slika koja se potom potvrdila u praksi: promena parametara donjeg motora. Treba napomenuti da je Grigorije Petrovič postavio dijagnozu bukvalno u roku od nekoliko sekundi, nalazeći se na ulici i komunicirajući sa CUP-om putem mobilnog telefona. U zaklјučku stručnjaka kompetentne komisije stoji: „Iz upoređenja prognoza Grabavoja Grigorija Petroviča sa praksom sledi da su se sve prognoze Grabavoja Grigorija Petroviča 100%-tno potvrdile.  

100%-tna potvrda kako svake pojedine prognoze, tako i zadatka u celini dozvolјava da se donese zaklјučak da Grabavoj Grigorije Petrovič dijagnostikujući kosmičku tehniku samo svojim jasnoviđenjem, trenutno daje prognozu koja se 100%-tno potvrđuje za čitav obim zadatka. Iz opisanih činjenica sledi da je potrebno koristiti jasnoviđenje za sprečavanje neispravnosti i havarija u kosmičkoj tehnici.“ (Praksa upravlјanja. Put spasenja. Tom 1, list 239.)





















Mladi naučnik Grigorije Grabavoj je stvorio novu nauku. Nauka Grigorija Grabavoja je principijelno nov pravac spoznaje, koji krči put razvoja u pravcu postojane saglasnosti sa zakonima stvaralačkog razvoja sveta. Po prvi put su otkriveni i u praksi potvrđeni temeljni zakoni stvaralačkog upravlјanja bilo kojim objektom informacije u pravcu spasenja od uništenja. Po prvi put su matematički određene zavisnosti koje u praksi dokazuju da se informacija, promenom opažanja, može preobraziti u svim sistemima stvarnosti.  

19. decembra 1997. godine Međunarodno registraciono nadleštvo za informaciono-intelektualne novine izdalo je Grabavoju G. P. sertifikate-licence:  

  • Za metod „Računarska tehnologija upravlјanja sa dalјine“; 
  • Za model „Arhivacija u proizvolјnoj tački prostor-vremena“; 
  • Za otkriće „Obnovlјivi samorazvijajući sistemi koji odražavaju spolјašnje i unutrašnje oblasti raznolikosti stvaralačkih sfera“; 
  • Za princip „Vreme je oblik prostora“; 
  • Za princip „Dijagnostika objekta metodima ortodoksne matematike“. 

26. decembra 1997. godine izdat je sertifikat-licenca za izum “Kreiranje samo-evolucionih sistema koji se odražavaju na spoljašnja i unutrašnja područja tokom procesa kreiranja sfera.” 24. januara 1998. godine Grabavoju Grigoriju Petroviču je dodelјeno zvanje „najbolјi iscelitelј“ u oblasti „Bioenergoinformatika i prognoziranje“. 9. marta 1998. godine Ruska Akademija Prirodnih Nauka (RAPN) je na osnovu svog Statuta izabrala Grabavoja G. P. za redovnog člana RAPN u odelјenju „Noosferna znanja i tehnologije“.  

U avgustu 1998. godine NјUJORŠKA AKADEMIJA NAUKA je izabrala Grabavoja G. P. za redovnog člana te Akademije. NJUJORŠKA AKADEMIJA NAUKA radi u službi nauke, tehnologije i društva čitavog sveta od 1817. godine. Tokom gotovo 200 godina, od 1817 Akademija je okuplјala lјude koji rade na prednjim linijama, doprinosila je otkrićima i životno važnim vezama između nauke i društva. Kao jedna od najstarijih naučnih organizacija u SAD, Akademija je postala ne samo uočlјiva, već i jedna od najznačajnijih organizacija u međunarodnoj naučnoj zajednici. Akademija ima trostruki zadatak:  

  • Unapređivanje naučnih istraživanja i znanja; 
  •  Podržavanje naučne pismenosti 
  •  Pomaganje rešavanju globalnih problema društva posredstvom naučno zasnovanih rešenja http://www.nyas.org/


















Od 7. oktobra 1999. godine stupio je na snagu patent za izum „Način za sprečavanje katastrofa i uređaj za njegovo ostvarenje“, odobren Grabavoju G. P. od strane Ruske Agencije za patente i robne marke, a na osnovu Patentnog zakona Ruske Federacije od 10. maja 2000. godine. Izum može da se koristi za sprečavanje različitih katastrofalnih pojava, kako prirodnog karaktera, poput katastrofalnih zemlјotresa, tako i katastrofalnih pojava tehnogenog karaktera, posebno na proizvodnim objektima. U opisu tog patenta piše da je način primene dejstvo „koje generiše biosignale i koje dodatno pomaže normalizaciju situacije u zoni pretpostavlјene katastrofe“. U opisu patenta su data obrazloženja načina normalizacije događaja posredstvom korišćenja normalizirajućeg biosignala: naučno, instrumentalno i praktičnim rezultatima. Na taj način, ovaj patentirani izum dokazuje da čitanje i izučavanje dela Grabavoja Grigorija Petroviča doprinosi normalizaciji lјudskih zbivanja u pravcu večnog razvoja. Jer sprečavanje katastrofalnih pojava u organizmu i okolnoj sredini primenom sopstvene svesti koja generiše biosignale posredstvom mišlјenja - organizuje večni život. Opis patenta „Način sprečavanja katastrofa i uređaj za njegovo ostvarenje“ br. 2148845 od 10. maja 2000. godine postavlјen je na internet na službenom sajtu Federalne službe Rusije za intelektualnu svojinu, patente i robne marke www1.fips.ru. Adresa: Berežkovskaя nab., 30, korp.1, Moskva, Rossiя, G-59, GSP-5, 123995, Telefon: +7 (499) 240-60-15, faks: +7 (499) 243-33-37.  

Uređaji sačinjeni po patentima dr Grigorija Grabavoja pojačavaju dejstvo lјudske svesti i predstavlјaju svojevrsni trening koji trenira svest do nivoa kada ona samostalno, bez uređaja, može da izazove duhovne procese koji obezbeđuju vaspostavlјanje ćelija i čitavog lјudskog tela.  

Pribor PRK-1U je aparat koji je izumeo dr Grabavoja. To je jedini aparat te vrste na svetu koji ima večnu osnovu. Možete da ga koristite da pojačate koncentraciju, da rešite bilo koji svoj problem, da razvijete upravljajuće JASNOVIĐENJE I PROGNOZIRANJE, da se podmladite i iscelite…













Ko drži 9-to mesečnu obuku STRUKTURIZACIJE SVESTI?

Obuku drži Svetlana Novak, koja jedina u svetu predaje svih njegovih 500 dela kao raspakovana znanja. Obučila je širom sveta preko 40.880 ljudi do 2017 godine. I obučila je 33 predavača tokom 5 godina obuke, koji sada predaju u Centru dr Grabavoja. Tokom poslednjih nekoliko godina, Svetlanu Novak direktno obučava dr Grigorije Grabavoj u Beogradu. Dr Grabavoj živi i radi u Beogradu već 4 godine.

Šta kažu slušaoci seminara koje je vodila Svetlana Novak?

Šta kažu slušaoci seminara koje je vodila Svetlana Novak?


















Vida Udovič, profesor muzikolog, Slovenija  

Sve što mi prenosi Svetlana je ono što mi treba i što mi pomaže na mom putu. Rođena je da predaje znanja, i njen način je baš onaj koji mi odgovara. Uvek kada zastanem, ona me gurne napred. Njen način je jasan i pun ljubavi. Njeno tumačenje tekstova Grigorija Grabovoja je 100% razumljivo. Odkad me upoznala sa ovim znanjima, moj je život postao miran i radostan. Opet sam pronašla životnu energiju svojih 30-ih godina. Žao mi je, što ne živim bliže da bi mogla dolaziti uživo na seminare. Slušam ih webinarskim putem i zahvalna sam na tome.


















Slavica Slavulj, prevodilac, Srbija  

Seminare kod Svetlane Novaksam kupovala zato što se putem njenih seminara dobijaju jasna, sažeta i konkretna znanja, koja predstavljaju dobru i sigurnu osnovu za dalji samostalan rad.  

Svetlana: * Ide direktno na suštinu stvari; * Daje primere iz svakodnevne prakse; * Pomno prati reakciju polaznika, i spremna je da svakome približi materiju o kojoj govori.  

Ono što predaje je primenljivo u praksi. Ovi seminari su mi uštedeli vreme i novac, i poštedeli me od stresa, jer za pojedine probleme daju neposredne, suštinske, sažete i konkretne odgovore koji su već uveliko provereni u praksi.





















Vesna Milenković, dipl.turizmolog na PMF-u u Bgd, Srbija  

Hvala draga i poštovana Svetlana za ovaj sveobuhvatan seminar o FINANSIJAMA. OČIGLEDNO je ovo bilo presudno za mene i moj život, ili je moja duša konačno našla rešenje za mene i ono što ja treba da doprinesem za makrospasenje svih, pa onda za sebe i svoje voljene porodice. Intuitivno sam osetila da mi je baš ovo trebalo, i pored mnogih seminara koje sam prilazila od 2007. - 2014. do danas.  

Dopala su mi se:  

* Vaša jednostavna objašnjenja i prigodan pristup ove zahtevne oblasti informacija koje smo dobili za ova dva dana, čime ste doprineli da nam olakšate ovaj seminar i rad. OVO JE SVE FANTASTIČNO, uz stalni svakodnevni rad ja ću svakako napredovati i nastaviti sa Vama da radim na daljoj edukaciji... * Rad u grupi uvek daje dobre rezultate, jer se možemo i međusobno čuti i potpomagati... * Vaša podrška od mesec dana kako bismo uspešno savladali ovu oblast informacija i znanja za dobrobit svih, pa i nas samih i naših voljenih.  

Ne bih sve to mogla sama, isuviše je rano za to dok se ne uvežbam...jer sam početnik u ovom Učenju.  

Najjača karakteristika seminara:  

INOVACIJA INFORMACIJA U TEORIJI I ISTOVREMENO U PRAKSI kroz vežbe... Do sada se uobičajeno posle seminara svi vratimo puni elana, ali ubrzo posle nedelju dana se uglavnom vratimo u kolotečinu. Ovde je stalna AKCIJA koja traži novu akciju uz VAŠU PODRŠKU koju ćemo imati od Vas sledećih mesec dana.  

Tragala sam za rešenjem kako da dođem do odgovora u sebi, iz svoje Duše koja je sam Bog u meni. Hvala Bogu da sam konačno došla do konkretnih rešenja, koja su mi bila potrebna za sva životna pitanja koja sam sebi postavaljala svih ovih godina. Do sada su me moje emocije vodile često samoranjavanju za neuzvraćenu ljubav okoline, ali sada sam čvrsto uverena da mi je to PREDNOST I MOJ FAVORIT, ali od sada SA UPRAVLJANJEM da produbljujem tu ljubav prema Bogu i samoj sebi, jer odatle iz izvora ću naći svoju svrhu dolaska na Zemlju u ovaj život.  

Ja prihvatam informaciju koju sam čula od Vas i čitala na internetu da su ova znanja dr Grabovoja sada najveća znanja i za buduće generacije i čitavo čovečanstvo. Ponosna sam na Vas i nas koji smo dotakli sa Vama ove informacije koje su od značaja za celo Čovečanstvo i Kosmos, uz Boga u nama i iznad nas. Za mene to NEMA CENU, i ja ću sve učiniti da Vas pratim koliko god mogu, za makrospasenje svih i mene i mojih voljenih. Presrećna sam da sam stigla do Vas, jer sam od malena želela da pomažem ljudima i na tom putu doživljavala uspehe i neuspehe do samog dna života. HVALA BOGU ZA SVE što me je doveo do VAS I SVIH NOVIH ZNANJA i SAZNANJA koje ću usvajati, i ako Bog da prenositi dalje za dobrobit svih nas.  

Seminari dr Grabavoja koje je držala Svetlana štede stres, frustracije, novac i vreme.  

Ovo je fantastično i dalje raditi preko webinara, jer imamo sav komfor u svom domu i posvećeni smo maksimalno potrebnom vremenu za ZAHTEVNO praćenje seminara. Ovo je način da uštedimo vreme za dolazak i povratak iz Beograda, kao i dodatne troškove smeštaja i boravka za vikend.  

Nadam se da će naši, i lično moji rezultati dovesti ubrzano do toga da sa Vama završavam i nove seminare, pa i obnavljati ove pređene i više puta, radi bržeg napredovanja. Unapred se radujem tome. POSTAVLJAM SADA I NOVI CILJ DA RADIM 4 SATA U NEDELJI, A OSTALO VREME DA BUDE NAMENJENO ZA EDUKACIJU I UŽIVANJE U OBILJU SVEGA DO VEČNOSTI... ovo sam negde intuitivno uvek želela samo nisam smela to samoj sebi da kažem i postavim kao mogućnost da I JA TO MOGU, DA CENIM SEBE SVOJ RAD I ŽIVOT, jer ceneći sebe, ceniće me i svi drugi.  

Ja sam uvek mnogo radila od ujutro do ponoći, koristeći svaki dan za nova učenja i čitanja i slušanja vrhunskih učitelja... ali sada definitivno to želim da prekinem, jer sam trošila vreme i nisam se fokusirala na jedno, već sam bila stalni preletač želeći što više da saznam.  

SADA OBEĆAVAM SEBI I BOGU DA ĆU SVAKI MOGUĆI TRENUTAK KORISTITI ZA OVA NOVA UČENJA DR GRABOVOJA, KAKO BIH U ŠTO KRAĆEM VREMENU IMALA ŠTO VEĆI REZULTAT I MOGLA DALJE DA NAPREDUJEM. MOLIM BOGA I SVE SVETE, ARHANĐELE I ANĐELE DA MI POMOGNU DA TAKO I BUDE.  

P:S:  

Poštovana i draga Svetlana,  

ja se zahvaljujem Vama za sve prošlo, sada i buduće što nam dolazi u radu sa Vama. Zahvalna na ovom meni tako važnom seminaru od životnog značaja, i na poklonu od Vas koji nema cenu za ovo što sam dobila, kao i osećaj sigurnosti i podizanje samopouzdanja, što mi je od velikog značaja ovih dana, jer od prošle godine govorim sebi: DOSTA JE BILO, OD SADA ĆE BITI DRUGAČIJE... ali se odavno nisam osećala ovako dobro kao juče i danas sa Vama i ovim seminarom. Neka ste blagosloveni. S' ljubavlju Vesna Fenix



































Višnja Štrbac-Halapir, dipl.ing.tehnologije, Hrvatska  

Svetlana Novak jasno predaje znanja i odmah ih mogu razumjeti. Ono što mi se posebno dopada je: * razumljivo prenosi znanja * daje podršku tokom rada, što dokazuje da joj je stalo do polaznika seminara * pozitivno ozračje tokom predavanja, i daje poticaj za daljnji rad  

Sve što sam naučila na seminaru primjenjujem tj. radim upravljanje u svakodnevnom životu sa uspjehom.  

Mijenjam pogled na svijet (vjerujem da mi se mijenja svijest) i sve se odvija sa lakoćom bez stresa, koji put se čudim kako je sve jednostavno.

Bojan Đorđević, komercijalist, Hrvatska  

Na seminare Svetlane Novak sam dolazio jer se želim upoznati s Učenjem Grigorija Grabovoja. Dopalo mi se:  

* Približena nam je suština Učenja * Razjašnjeno je do detalja * Uz temu koja se obrađuje, dobivamo i tehnologije koje mogu biti korisne  

Svetlana je kompetentna i to se osjeti na webinaru.  

Podjelila je prenos znanja po temama: financije, uspjeh … i to mi štedi stres i vreme.


























Katarina Subotić, direktor sopstvene firme, Slovačka  

Seminare kod Svetlane Novak sam kupovala jer sam prethodno radila vježbe sa njenog You Tube kanala i bile su veoma efikasne i još se mi svidjeo seminar “O Duši”, a htjela sam riješiti svoje financijske ,,brige” , tačnije rečeno trebam rješiti pasivan prihod.  

Ono što mi se dopada u vezi seminara Svetlana Novak je:  

*daje power point prezentacije *Svetlana govori tako da je to zaista svima razumljivo *da su preko interneta, te ih mogu gledati u Slovačkoj  

Najjača karakteristika njenih seminara je da predaje znanja tako da je to, za nas koji sada nemamo visoko strukturiranu svest, razumljivo i kristalno jasno.  

Sada znam šta da mi je raditi kako bi poboljšala ne samo moj život i život moje porodice, već i cijelog svjeta. Svaki mališan (tako i ja) želi biti superheroj, a poslije tokom života uzgubi tu želju, jer ga je neko uvjerio da je to samo za odabrane, a sad vidim da smo svi mi super heroji, jer svi možemo uraditi sve za makrospasenje svih.  

Inače, prije sam bila na dosta seminara na temu financija, i potrošila jako puno novca, i moram kazat da me to poguralo dalje u smislu upravljanja finacijama i svojim vremenom, ali ovi seminari su potpuno drugi nivo, koji se dodiruje najdubljih dubina u koje bi se čovek sam nije ni usudio zaroniti.  

Puno hvala na tome Svetlani.  

Samo da još dodam da to što stoji na Vašem youtube kanalu, da mi je mnogo koristilo, i jako je ljepo predstavljeno.


















STRUKTUIRANA SVEST STVARA SAMO POZITIVNE DOGAĐAJE  

Struktuirana svest znači: usklađeno dejstvo Duše, duha, svesti i tela.  

Kako je danas kod ljudi?  

Čovek želi da je zdrav, a telo mu oboljeva. Oboljeva čak i od najsloženijih bolesti. Čovek želi da ima skladnu porodicu, a nema je i stalno nešto nedostaje… Čovek završi školu, a posla nema. Želi da radi, a ne radi, oseća se zaglavljenim...  

Mladi ljudi žele da imaju divnog partnera, a ne pronalaze ga ni do zrelih godina. Malo je onih kod kojih je sve med i mleko, i koji samo razmišljaju o stvaralaštvu i lepoti življenja. Čak i oni bi želeli da se željene stvari događaju brže, bolje, obuhvatnije, da svoje ideje brže materijalizuju.  

Um hoće jedno, a događaji u životu se slažu onako kako se ne želi.  

Da bi sve bilo po želji srca vašega, potrebno je da spoznate materiju STRUKTURIZACIJE SVESTI. Da brzo struktuirate svoju svest na samo pozitivna dešavanja. To postižete UPRAVLJANJEM pomoću Tehnologija Nove Svesti. Ovo su nova znanja, nova materija, koju je jedinstveno i po prvi put na svetu, dao dr Grigorije Petrovič Grabavoj.

















UČENJE O SVESTI i 21 seminar STRUKTURIZACIJE SVESTI  

Učenje o svesti + 21 seminar STRUKTURIZACIJE SVESTI i još mnogo seminara koji se delom odnose na ovu materiju, dao je dr Grabavoj.  

Ova znanja su potpuno nova i istinita su, jer su data od Boga direktno. To jednostavno osećate (radosni ste) dok čitate i slušate dela dr Grabavoja koji piše visokim naučnim vokabularom. Da bi ga uopšte ljudi mogli razumeti, ta znanja se moraju raspakovati (kako on sam kaže) do potpunog razumevanja. Razumeti je najlakše kada se teorija pretoči u crteže tehnologija i kada to vidite nacrtano, vama upravljanje postaje jasno. Važno je da materiju razumete, jer razumevanje vodi do rezultata.



























ŠTA MOŽETE DA URADITE SA SVOJOM STRUKTUIRANOM SVEŠĆU?  

Ovo pitanje je identično pitanju: šta možete da uradite sa azbukom ili abecedom?  

Kada dete nauči da piše i čita, tada je pred detetom dugačak i plodonosan put, i sve zavisi od njegovih ciljeva i želja. Neko želi da postane naučnik, doktor, advokat, genetičar, biolog, drugi žele da se bave umetnošću, muzikom, slikarstvom, treći manuelnim radom tipa pekar, moler, frizer…  

Za sve njih je osnova bila ista: najpre su naučili slova i nastavili da ih primenjuju na različite načine do različitih nivoa profesionalnih dostignuća.  

Jedno je sigurno: sva ta zanimanja su potrebna čovečanstvu na ovom nivou razvoja.  

Učenje slova je analogno učenju Tehnologija Nove Svesti. Sa slovima se opismenjujete i razvijate u željenoj sferi. Sa Tehnologijama Nove Svesti učite da upravljate svakom životnom situacijom. To vam je osnova za SREĆAN I USPEŠAN ŽIVOT. To je put ka povoljnim i pozitivnim događajima i ka rezultatima 100%. Sa učenjem azbuke, mnogi ne mogu da imaju sreću, zdravlje, ljubav, finansije…a sa tehnologijama Nove Svesti sve to možete sebi obezbediti, a i drugima.



























Sa Učenjem o Svesti i Učenjem o STRUKTURIZACIJI SVESTI vi sebe samoisceljujete, volite, samoobezbeđujete obiljem svih vrsta, i plus možete da upravljate vremenom, lokalnim događajima i dešavanjima globalnog nivoa.  

Štaviše, mi smo u obavezi da naučimo da upravljamo sa svime, i da i sebi i drugima obezbeđujemo samo i jedino pozitivizam. To je naš put. Čovečanstvo sada izlazi iz polariteta. To će se desiti mnogo brže, ako nas što više ovlada ovim Tehnologijama Nove Svesti. Jer svi mi najpre upravljamo za makrospasenje svih (a tu smo i mi i naše porodice i bliski nam ljudi, tu smo svi). Svi zajedno činimo jedinstvenu KOLEKTIVNU SVEST.


































DA LI JE LAKO STRUKTUIRATI SVOJU SVEST NA STALAN USPEH?  

Jeste lako, ako ste posvećeni svom razvoju.  

I ako UPRAVLJATE svakodnevno posredstvom Tehnologija Novih Svesti.  

Uložili ste silno vreme dok ste postali profesionalac u svom poslu. Školovanje je dugooooo trajalo. I ovde je potrebno uložiti vreme u sticanje NOVIH ZNANJA.  

Sada vam nudimo 9-to mesečnu obuku STRUKTURIZACIJE SVESTI, posle koje ćete biti osposobljeni uspešno da upravljate svakom situacijom. I ličnom, i porodičnom, i lokalnom…uvek radimo za makrospasenje svih, a to znači da se naše upravljanje odražava na globalnom nivou. Zato je potrebno da zaista mnogo, mnogooo ljudi obučimo ovim tehnologijama i da konačno vidimo da Zemlja prerasta u raj.


























Kako je projavljena vaša svest?  

Nestruktuirana svest donosi more neželjenih dešavanja i nepoželjnih situacija. A STRUKTUIRANA SVEST pravilno opaža stvarnost, i u stalnom je kontaktu sa Bogom i zato donosi samo pozitivne događaje.  

Nestruktuiranu svest (i vaš život) kreiraju spoljašnje okolnosti, koje mogu biti veoma teške. Struktuirana svest sama kreira najbolja dešavanja za čoveka i njegovu okolinu.  

Nestruktuirana svest stvara bolesti, akutne, hronične i složene. Strukturina svest stvara zdravlje i samoisceljenje.  

Nestruktuirana svest vodi čoveka u status žrtve, i svi drugi su mu krivi… Struktuirana svest stvara čoveka stvaraoca sa super mogućnostima, koje on koristi za unapređenje i svog života, a i cele zajednice.  

Nestruktuirana svest stvara okolnosti siromaštva i nedovoljnih finansija. Struktuirana svest stvara obilje svih vrsta.  

Nestruktuirana svest traga za ljubavlju, žedna je pažnje… Struktuirana svest je samostvaralačka i upravljačka. Čovek voli, i voljen je, okružen je ljubavlju.  

Da li vam se dopada ideja da imate STRUKTUIRANU SVEST, usklađenu sa Božijom svešću?









Koliko je potrebno vremena da se struktuira svest?  

Strukturizacija svesti i izlazak na put samo pozitivnih događanja zahteva vreme za učenje i konkretnu praksu.  

Mnogi misle da mogu Učenje dr Grabavoja da savladaju sami čitajući knjige. Ali, činjenica je da napreduju jako sporo, jer su knjige dr Grabavoja složene za razumevanje. A onda posle par godina tapkanja u mestu, odlučuju se za seminare.  

Važno je napomenuti da je Učenje dr Grabavoja dato za hiljade i hiljade godina unapred. I da ko god praksa tehnologije, da postiže lepe rezultate. Najbolje u svom životu.  

Ova 9-to mesečna obuka će biti sprovedena webinarskim putem, sedite u toplini svoga doma i slušate seminar uživo ili snimljen (kako vam odgovara).  

Proces strukturizacije svesti kreće odmah, ali važno je napomenuti i to da će u roku od 6 meseci, svi imati element svesti koji će ih voditi ka sve većem pozitivizmu u svim životnim dešavanjima.  

Razvija se i JASNOVIĐENJE I PROGNOZIRANJE.  

Podmlađivanje sa održavanjem potpunog zdravlja ćemo svi naučiti, i redovno praksati na našoj 9-to mesečnoj obuci.








Koliko košta ova obuka?  

Ova obuka staje 100 e mesečno, 4 webinara idu tokom jednog meseca.  

Predavanja idu utorkom od 20 do 21h ili duže.  

A možete platiti celokupnu obuku odjednom tj. 900 e i dobiti izuzetne bonuse u vrednosti od 650 e.  

Cena ovih webinara je niska u poređenju sa onim što dobijate. Dobijate trajna znanja koja se nikada ne zaboravljaju i POSTAJU TRAJAN DEO vaše ličnosti.  

Ličnost sačinjavaju: Duša, Duh , Svest i Telo. Skladna ličnost ima u harmoniji ova 4 elementa.  

Dr Grabavoj kaže:  

“STRUKTURA SVESTI je sredina koja je čvrsto prilegla na čovekovo FIZIČKO TELO (kao ronilačko odelo).”  

I tada se budući događaji izgrađuju maksimalno precizno.  

Autonomni nivo svesti se nalazi blizu tela, i ima isključivo zlatastu boju (to nije aura, niti biopolje).  

Upamtite:  

SVEST ČOVEKA je ono što ga određuje. I njegov svakodnevni život.  

Kakva vam je svest, takav vam je i život.




































Gde se još mogu slušati ovi seminari?  

Za sada se jedino predaju u Srbiji. A mogu se slušati i webinarski, bez obzira gde živite trenutno, vi možete seminar pratiti u svom domu u miru i tišini.  

Predavači u celom svetu nisu osposobljeni za prenos ovako kompleksne teme. Ona zahteva duboko razumevanje kompletnog opusa od 500 dela dr Grabavoja. I mora se dobro znati ruski jezik, jer ova dela nisu sva prevedena. A onda se moraju iscrtati tehnologije, i dati dizajnerima na rad, i taj process traje jako dugo. I preskup je.  

Po prvi put sada u celom svetu se održava OBUKA u trajanju od 9 meseci gde će biti data koncentrovana znanja iz 30-tak autorskih seminara dr Grabavoja koja se tiču STRUKTURIZACIJE SVESTI. Dr Grabavoj je dao 21 seminar STRUKTURIZACIJE SVESTI, koji su veoma zahtevni, i u Srbiji je od toga štampano 6. Knjige izgledaju ovako:

Dakle, sada imate jedinstvenu priliku da poboljšate svoj život na predivan način, i to samo strukturizacijom svoje svesti. Tj. običnim zakonima ispravnog mišljenja i skidanjem iluzionih ravni sa svoje duše i svoje svesti.  

Zato ne propustite ovu priliku, jer ponavljanja ovih seminara neće biti.



















GARANCIJA  

Kao predavač koji najbolje poznaje Učenje dr Grabavoja u svetskoj mreži predavača, i sa najviše časova rada uživo u prepunim salama, odgovorno vam tvrdim da ćemo zajedničkim radom napraviti veliki pomak u vašoj svesti, i imati sve pozitivnije i povoljnije događaje. Uslov je da redovno slušate predavanja i da upravljamo zajedno. I sve se postiže, kako kaže dr Grabavoj. Bitno je naučiti, biti uporan i upravljati svakodnevno.  

To će bit najbolje uložen novac ikada u vašem životu.  

Sama sam taj put prošla i tragala za ovim znanjima širom Rusije…  

Sada se Učenje dr Grabavoja najbolje, najpreciznije prenosi u Srbiji.


































Odlučite se za pozitivizam zauvek…  

Upravljanje iz sopstvene svesti znači da događaji budu povoljni i pozitivni.  

Da vam budućnost bude shvatljiva i srećna.  

Proširiti svoju svest – to znači spoznati svoju Dušu.  

I sve lepe događaje koje je vaša Duša pripremila za vas.  

Zato vas pozivamo na OBUKU u trajanju od 9 meseci, koja počinje u oktobru mesecu.  

OBUKA NOSI NAZIV:  

„KAKO DA STRUKTUIRATE SVOJU SVEST u roku od 6 meseci, za POTPUN USPEH u bilo kojoj sferi vašeg života + kako da razvijate svoje JASNOVIĐENJE i PROGNOZIRANJE i POSTOJANO PODMLAĐIVANJE (i zdravlje)“  

Predavač: Svetlana Novak, dipl.ecc.  

Obuka traje 9 meseci. Cena na mesečnom nivou je 100e.  

Idu 4 webinara mesečno, svakog utorka od 20-21h.  

Ako ste sprečeni da prisustvujete webinaru u ovom terminu,  

možete dobiti snimak i gledati ga kasnije nekoliko puta.
































A ako uplatite za 9 meseci odjednom 900e tada dobijate i:  

Bonus 1 - Upravljanje Horizontom događaja u večnom životu – novo iz serijala dr Grabavoja - 260 e Bonus 2 - Tehnologije samosabiranja – 130 e Bonus 3 - za nove: Osnovni seminar + Pravilno definisanje CILJEVA – 260 e  

Ukupna vrednost koju dobijate: 1.550 eura A sada plaćate: 900 eura  

Uplatom celokupne sume od 900e obezbeđujete sebi sve bonuse u vrednosti od 650e. Ne propustite ovu priliku!  

Ovo je 9-to mesečna obuka, traje dugo, tu radimo i tehnologije za rešavanje i vaših ličnih problema…  

Prijava na: + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com  

Ko može da prisustvuje ovom seminaru?  

Mogu:  

* svi koji osećaju da naša Zemlja treba da postane bolje mesto za život * oni koji žele da pomognu celom svetu i sebi lično * dobronamerni stvaraoci nove budućnosti bez ratova, bolesti, starosti i odlazaka * novajlije – vi ste najpoželjniji, jer je važno da nas ima puno upravljača tehnologa * iskusni praktikanti * ukratko: svi koji žele brže postizanje rezultata preko svoje novostruktuirane svesti

KUPI


















AKO ŽIVITE VAN BEOGRADA…  

Ukoliko živite u nekom drugom gradu ili drugoj državi, imate mogućnost takođe da gledate ovu 9-to mesečnu OBUKU i da dobijete sve bonuse (bonuse dobijate ako uplatite celu sumu odjednom). • Bonusi će se prenositi uživo webinarski. • Imaćete priliku da postavljate pitanja i da odmah dobijate odgovore. Upravljamo ZAJEDNO i rezultati su tada BRŽI…  

Kako je dizajnirana ova OBUKA? • Obuka je dizajnirana da vam donosi stalnu RADOST.Da se osećate posebnim i voljenim, jer stičete Božanska znanja.Da umete sa ovim znanjima da rešite bilo koju životnu situaciju za vas ili druge, I DA KONAČNO IMATE SAMO POZITIVNE DOGAĐAJE u svom životu  

Bonus 1- 260 e + Bonus 2 - 130 e + Bonus 3 - 260 e = na dar 650e  

Ukupna vrednost koju dobijate: 1.550 eura A sada plaćate: 900 eura  

Ili plaćajte mesečno po 100 e (bez bonusa gore navedenih).  

Prijava na: + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com

KUPI







































A sada je sve na vama…IMATE IZBOR:  

Ako živite uobičajeno, sa starim znanjima, problemi se rešavaju sporo i frustrirajuće.  

Postoji izreka: „Ne možeš rešiti problem na isti način kako si ih i stvorio“.  

NOVA ZNANJA postoje, spoznajte ih. Rešavajte sve mnogo brže na radost svog srca i duše.  

Postoje 2 puta:  

1. Pokušaj i greška – taj put je nekada i decenijski i jako je iscrpljujuć  

2. SISTEMSKI put, sistem ZNANJA – preuzimate precizne korake UPRAVLJANJEM i postižete željeno  

Za SITEMSKI PUT ZNANJA – prijavite se ovde: Prijava na: + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com  

Verujem u vaš uspeh,  

Svetlana Novak, dipl.ecc.





























P.S: Dobijate poklon u vrednosti od 650 e e (bonuse), ako platite celokupnu obuku 900e za 9 meseci.  

P.P.S: Poseban bonus ovoj obuci daju teme: JASNOVIĐENJE, PROGNOZIRANJE I PODMLAĐIVANJE sa samoisceljivanjem UPRAVLJAJUĆE PROGNOZIRANJE znači da upravljate budućim događajima precizno, i to daje efekat podmlađivanja, kaže dr Grabavoj. Ovo je jedinstven paket koncentrovanog znanja od preko 30 seminara dr Grabavoja (kada biste posebno slušali ove seminare, obuka bi vas koštala preko 10.000 e)…

OVO JE DOPUNA PONUDE (rađena u novembru 2018) 

DOPUNSKI PLAN ZA NOVEMBAR i DECEMBAR  

   

1. Daćemo efikasne tehnologije za odvikavanje od pušenja  

2. Svi prisutni dobijaju poklon-webinare, kada budu objavljeni 14.11. je bio uživo web u trajanju od 3h na rođendan dr Grabavoja. Tu su date najnovije tehnologije JASNOVIĐENJA da tačno vidite ono što vam treba za željeni cilj.  

3. I dalje važi da čak i oni koji plaćaju mesečno po 100e, da će i oni dobiti OSNOVNI SEMINAR od 130 e na dar.  

   

POKLON ZA SVE PRISUTNE - PODRŠKA od 21 dan  

Od 5. decembra 2018. ćemo krenuti i sa podrškom koja traje 21 dan. Svi se mogu obučiti EFIKASNOM UPRAVLJANJU i da brzo rešavaju svoje probleme. Upravljaćemo svaki dan u vremenu od 22h kada i dr Grabavoj upravlja zajedno sa nama.  

  

Možete naučiti:  

1. Kako trajno stvarati samo srećne događaje i biti stalno radostan (a ne samo ponekad po par minuta)  

2. Kako zaustaviti negativna dešavanja u porodici, na poslu, lokalno i dalje od toga...  

3. Kako upravljati vremenom (vreme možete rastegnuti koliko vam je neophodno, na primer za isceljenje od bolesti, ili možete vreme sažeti da se nešto brže desi...), možete upravljati i svojom budućnošću i svog roda...  

Biće reči i o JASNOVOĐINJU, PODMLAĐIVANJU i regeneraciji organa.  

Licencirani predavač Svetlana Novak ima veliko iskustvo u UPRAVLJANJU sa tehnologijama dr Grabavoja i potpune rezultate. Jasnovida je.  

Podrška od 21 dan je sinteza upravljanja iz iskustva. To je ono što je doživljeno. Što se zna na najdubljem delu bića i zato se tome mogu obučavati drugi sa uspehom. Vaš predavač i mentor je taj put prošla i sada već kao iskusan tehnolog-upravljač ima 100% rezultate.  

Vrednost ove ove dodatne PODRŠKE je 2.100e i to SVI učesnici OBUKE dobijaju na poklon.

Prijava na: + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE: https://www.vecnamladost1489999.com/instrukcije-za-placanje.php

Prijava na: + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE: https://www.vecnamladost1489999.com/instrukcije-za-placanje.php