NOVOGODIŠNJI PAKET PO SPECIJALNOJ CENI: Učenje o Duši + Učenje o Duhu, Učenje o Svesti + Učenje o Telu  

Prvi put pred vama su ISTINITA ZNANJA, zahvaljujući najvećem naučniku današnjice dr Grigoriju Grabavoju. 

NOVOGODIŠNJI PAKET PO SPECIJALNOJ CENI: Učenje o Duši + Učenje o Duhu, Učenje o Svesti + Učenje o Telu  

Prvi put pred vama su ISTINITA ZNANJA, zahvaljujući najvećem naučniku današnjice dr Grigoriju Grabavoju. 

Ova znanja su toliko važna za vašu budućnost, kao i vazduh koji dišete.  

Ovo je OSNOVA za vašu sreću, vaše porodice, i svih nas.  

Živimo u dobu super brzih promena. Otkrijte sebe sebi, i razvijajte se samo u polju POZITIVNIH PROMENA.  

Naučite PRESTIŽNO UPRAVLJANJE – a to znači da ste ispred svih negativnih dešavanja, i da vas ona ne mogu dotaći.Priča skorašnja:  

Razgovaram sa milom ženom srednjih godina. Majka je 3 dece. Imala je 2 odrasle kćerke od po 20-tak godina, kada se odlučila da rodi treće dete u svojoj 42-oj godini. Priča…a u očima tuga i suze.  

Život u obilju krasila joj je divna porodica i pažljiv suprug. Posle rođenja trećeg deteta, mužu je odjednom dijagnostifikovana bolest, i samo posle 20 dana odlazi sa ovoga sveta u metastazama glave, jetre i pluća.  

Posle par godina, najmlađa devojčica je počela da gubi ravnotežu. Tumor vratnog pršljenja. Ipak je spašena, Bogu hvala i lekarima hvala.  

Kako danas izgleda život majke 3 dece koja je izgubila hranioca porodice? Nimalo lako.  

A da li je moglo biti drugačije? Da. Moglo je.  

Pričala sam joj o Učenju dr Grabavoja i da je sve to mogla da spreči običnim zakonima mišljenja tj. sopstvenim UPRAVLJANJEM.  

Ali ona nikada nije čula za Učenje dr Grabavoja. Nije znala da je mogla da zaštiti svoju porodicu i da kreira samo pozitivne događaje. Nije znala da upravlja po Tehnologijama Nove Svesti dr Grabavoja.  

Ispričah joj da postoji Učenje o Duši, Duhu, Svesti i Telu i da je ta znanja posedovala, mogla je sprečiti baš sve nevolje koje su je zadesile. Mogla je izbeći taj tužan tok dešavanja. 

Tok dešavanja po Učenju dr Grabavoja je da samostalno stvarate sreću i onda se nastavlja dalji razvoj od sreće ka još većoj sreći. Samo takav put je nama Bog dodelio – da budemo srećni i večni. Tada je i On srećan.


Klackalica života  

Danas su mnogi sa razlogom ili bez – nesrećni.  

Mnogi su bolesni, jer ne znaju da je bolest samo informacija, koja uglavnom ulazi spolja u njihova tela.  

Postoje i oni koji traže ljubav, i ne znaju kako da je nađu.  

Ovo je klasična klackalica života. Gore – dole, nema kretanja. Ništa se ne dešava. Morate stalno da balansirate. A to isrpljuje.  

I dokle tako?

Čovečanstvo izlazi iz polariteta, a vi?  

Pozitivno i negativno – taj polaritet je bio bit postojanja.  

Bio…  

Sada se već sve oko nas menja velikom brzinom.  

Samo SVEST ljudi još uvek ne prati tu brzinu.  

Ako imate bilo koji problem u životu još uvek nerešen – to znači da ste još na ovoj klackalici: pozitivno i negativno.  

Ovo se rešava prilično brzo i prilično lako, ako krenete da se interesujete:  

1. Šta je to Duša, gde je vaša duša i zašto vam ona pakuje događaje koje imate i kako da struktuirate svoju dušu (skinete iluzione slojeve) tako da izađete na put pozitivizma? 2. Čemu služi Duh, i kako vam može pomoći? 3. Kako struktuirati Svest tako da uvek imate 100% rezultat? 4. Kako Telo držati večno zdravim i upravljati svakom svojom ćelijom (tada se ne mogu desiti bolesti niti metastaze…)?
Znati i ne znati?  

Znati upućuje na znanje. A ne znati na neznanje.  

Ovde govorimo o Znanju Boga. Sa tim znanjima stvarate sve što želite. Ko ova znanja ne poseduje, zaista može da očekuje svašta, jer ne upravlja ni svojim ćelijama, ni svojim telom, niti spoljašnjim događajima…  

Koliko znate, iskreno recite, o: - svojoj Duši - svom Duhu - svojoj Svesti - svom Telu  

Da li biste želeli da imate ta znanja? Da li biste želeli da razumete ta znanja, radi postizanja: - trajnog zdravlja - ljubavi - sveukupne sreće - boljih prihoda - uticaja tj. doprinosa društvu…

Tajna  

Kroz Učenje dr Grabavoja spoznajete tehnologije UPRAVLJANJA za sve životne situacije.  

Ova drevna znanja su do skoro bila tajna:  

- Učenje o Duši - Učenje o Duhu - Učenje o Svesti - Učenje o Telu  

Sada je ova TAJNA pred vama:  

- celovita - raspakovana i - primenljiva (svi se mogu tome obučiti i kreirati svoj srećan život)

Ko vam može raspakovati ova znanja i predati na trajnu upotrebu?  

Ova znanja će vam u decembru 2018. preneti Svetlana Novak, licencirani predavač sa kompletnim razumevanjem svih 500 dela dr Grabavoja.

Svetlana Novak, dipl.ecc.

Raspakovana znanja sa konkretnim tehnologijama i crtežima ćete dobiti i u vidu ppt prezentacije koju uvek možete imati u vašem mobilnom telefonu i koristiti non stop.  

Svetlana Novak je obučila do sada preko 50.000 ljudi širom sveta tehnologijama dr Grabavoja. Obučila je tokom petogodišnje obuke i preko 50 predavača od kojih 33 rade kod dr Grabavoja.  

Cilj je obučiti što više ljudi i potencijalnih predavača kako bi se ova znanja sreće i blagostanja proširila celom Zemljom.  

Ukoliko želite da date vaš doprinos ovom cilju, razmislite o mogućnosti da promenite zanimanje, da budete predavač ili konsultant večnog razvoja za spas svih…obuka je u toku!

Ko vam može raspakovati ova znanja i predati na trajnu upotrebu?  

Ova znanja će vam u decembru 2018. preneti Svetlana Novak, licencirani predavač sa kompletnim razumevanjem svih 500 dela dr Grabavoja.

Svetlana Novak, dipl.ecc.

Raspakovana znanja sa konkretnim tehnologijama i crtežima ćete dobiti i u vidu ppt prezentacije koju uvek možete imati u vašem mobilnom telefonu i koristiti non stop.  

Svetlana Novak je obučila do sada preko 50.000 ljudi širom sveta tehnologijama dr Grabavoja. Obučila je tokom petogodišnje obuke i preko 50 predavača od kojih 33 rade kod dr Grabavoja.  

Cilj je obučiti što više ljudi i potencijalnih predavača kako bi se ova znanja sreće i blagostanja proširila celom Zemljom.  

Ukoliko želite da date vaš doprinos ovom cilju, razmislite o mogućnosti da promenite zanimanje, da budete predavač ili konsultant večnog razvoja za spas svih…obuka je u toku!

A sada je reč o vašoj Duši i šta ona stvara… Krenimo redom:

A sada je reč o vašoj Duši i šta ona stvara…  

Krenimo redom:

DUŠA je stvorila duh, svest i telo. Duša se nalazi u sredini naših grudi, u predelu srca. Dr Grabavoj: „Duša je u početku data kao celovita i ona kao takva poseduje znanja.“  

U Duši se nalaze sva znanja. Na vama je da naučite da ih aktivirate.  

Dr Grabavoj: „Čovek iz svoje Duše vidi ŠTA ON LIČNO RADI U OVOM SVETU“:  

Pitanje za vas: Da li vi želite ovo da vidite?  

Dr Grabavoj je dao brojčane nizove za lečenje čoveka, a zapravo oni omogućuju da se ispolji nivo lečenja čovekove Duše. Dakle, brojčani niz leči i telo i Dušu. I duh i svest. Tj. celokupnu ličnost čoveka (iz knjige: Učenje o Duši).  

Važno je da imate kontakt sa svojom Dušom. Duša se razvija. Uvek će se pojavljivati NOVI ZADACI, i zato je razvijanje duše neophodno, kako bi čovek bio u stanju da adekvatno odgovori na nova pitanja – kaže dr Grabavoj.

DUH je stvoren od strane Duše. Dinamičan je. Dopire istovremeno u svaku tačku prostora-vremena. I naše upravljanje takođe ima taj domet.  

Duh koji potiče od razvoja Duše je svevideći.  

Citat dr Grabavoja: “Istinski život ne stoji u mestu, on se sastoji u neprekidnom razvoju duha, i upravo to hoću posebno da naglasim. Duhovno usavršavanje, duhovni razvoj daje mogućnost da se uvidi dinamika celog procesa, što opet sa svoje strane pomaže razvoj duhovne strukture. Što se tiče dimenzija, tu treba imati u vidu sledeće.  

Ukoliko duhovna struktura u sebe uključuje sve poznate pojave, ona može da jednu dimenziju prevodi u drugu. Tako poznavanje dimenzionalnosti različitih prostora i nije toliko važno, glavno je to da se duhovna struktura može menjati, razvijati, a ona određuje sve ostalo.”  

“Duša postoji u nekakvom apsolutizovanom prostoru, gde ju je stvorio Bog.  

Duh postoji već u prostoru dejstva i tu je prostor vezan sa pojmom svesti.”  

Dakle, kada vi upravljate, tada je već vaš duh u prostoru dejstva koji ste mu odredili, i taj prostor je vezan sa pojmom vaše svesti.  

Veoma je važno da poznajete Učenje o Duhu, jer tada tačno znate gde vaše dejstvo dopire i kako da kontrolišete ostvarenje svog cilja. I sve to je vezano za vašu Svest.


SVEST – na strani 89, dr Grabavoj navodi:  

“Od nivoa svesti čoveka zavisi njegovo opažanje i doživljavanje Sveta.  

Zadobijanje višeg stanja svesti pruža drugačije opažanje sveta, drugo shvatanje, drugo znanje.  

O tome govori i poznata poslovica:  

Malo znanje udaljava od Boga, a veliko znanje ponovo vraća Njemu.  

Važan princip: NAŠA SVEST OPAŽA KAO STVARNOST ONO ŠTO POSTOJI U NAŠOJ SVESTI.  

Već znamo da je sve ono što čovek vidi oko sebe, što ga okružuje, izgrađeno na temelju kolektivne svesti.  

U vezi sa tim javlja se sledeće pitanje: a ako je nivo stanja svesti kod nekog čoveka bitno viši nego nivo kolektivne svesti, kako bi se onda na tom čoveku odrazila nuklearna eksplozija?  

Za odgovor na ovo pitanje može se uvesti ovakvo poređenje.  

Zamislite da van grada hodate po polju. I odjednom nailazi oluja. Nebo se prekriva crnim oblacima, i iz njih na zemlju počinju da udaraju zaslepljujuće munje. A udar munje u čoveka, kao što je poznato, ne nosi ništa dobro. Tako da je vaš položaj u ovom slučaju veoma ozbiljan.  

Međutim, ako se u to vreme nalazite ne u polju, nego u trupu aviona koji leti visoko nad oblacima, tako da se razbesnela oluja nalazi negde ispod vas, onda kroz prozor možete sa zanimanjem da pratite ono što se dole dešava.  

A još udobnije možete posmatrati buduću oluju iz kabine satelita. Iz satelita možete videti i mnoge druge pojave, na primer, kako se po zemlji kreće uragan, rušeći sve na svom putu. Isto tako, kao što sa visina satelita možete spokojno da posmatrate rušeći uragan, možete i sa visina bitno višeg nivoa stanja svesti posmatrati ono što se događa u oblasti kolektivne svesti.  

I zato ista ta nuklearna eksplozija neće moći da uništi čoveka koji je dostigao visok nivo stanja svesti, jer se takav čovek već nalazi van domašaja običnih bura, on je već stao u tok Večnosti.  

Takvi ljudi postoje, i mogu reći da će ih kroz izvesno vreme biti mnogo više.”  

 

Iz ovog citata dr Grabavoja je jasno da je veoma bitno razvijati svoju svest do tih visokih nivoa, kada bukvalno bivate van domašaja svih nevolja i negativnosti iz kolektivne svesti (jer ono što se nalazi u kolektivnoj svesti to čovečanstvo živi).  

ONO ŠTO JE U VAŠOJ SVESTI – VI TO ŽIVITE.  

ONO ŠTO JE U KOLEKTIVNOJ SVESTI – TO ŽIVI ČOVEČANSTVO.  

Dobra je vest da svako od nas svojim trudom i zalaganjem može izaći van kolektivne svesti i živeti svoj raj. I prenositi ta znanja dalje i činiti da i drugi dosegnu te visine svesti.  

Duša izgrađuje svest.  

Kako i na koji način – o tome će biti reči u obuci.  

Imate zadatak da iz svoje svesti uklonite razarajuće elemente: bolesti, razgradnju fizičke materije i smrt. To treba da uradi svaki čovek. Smrt će postati nepotrebna kada iz svesti uklonimo taj razarajući element.  

Svako od nas gradi tu kolektivnu svest. Izgrađujući svoju visoku svest, time doprinostie promeni paradigme Zemlje i imate direktno učešće u nestanku svega negativnog i rušilačkog. A to je cilj, zar ne?  

Nije cilj da bude samo neko srećan. Cilj je da budu svi srećni. Da se promeni stanje svesti na Zemlji.  

A odakle se počinje? Upravo od vas.  

Dajte svoj doprinos tome. Najpre ćete vi postizati velike rezultate, pitaće vas drugi kako to uspevate… Važno je da svoja znanja i iskustva prenesete dalje, da i drugi budu u poziciji “iz kabine satelita” tj. to je stanje visoke svesti (što je navedeno gore u tekstu).  

TELO – str. 84 citat dr Grabavoja:  

“Sada treba dati prioritet fizičkom telu, potrebno je učiniti ga neuništivim. Samim tim postaće nelogično i čak beZsmisleno razvijanje sredstava za uništavanje. Jer po zamisli Tvorca, čovek je večan i zato se sada zadatak sastoji u tome da se ponovo raširi znanje o Tvorcu i da se ljudima vrati svest istinskog nivoa Večnosti. Stvarajući večnu dušu, Bog je stvarao i večnog pratioca te duše, tj. stvarao je večno telo kao večni deo duše”  

Telo izgrađuje Duša. Vaše telo je je izgradila vaša Duša. I ono mlado, zdravo i vitalno telo koje ste imali, i ovo sada koje imate…  

Nestruktuirana Duša i svest čine da Telo čoveka oboli, stari i odlazi.  

Naš zadatak je da naučimo da upravljamo svojim telom i svakom ćelijom. I da telo držimo večno zdravim. Kada to postignemo, tada svojim telom normiramo sve oko sebe.  

Dr Grabavoj kaže za čovek visoke svesti koji se opredelio za večni život u ovom telu, da kada on prolazi pored moguće problematične nuklearne centrale, da on svojim telom normira događaje i da eksplozije neće biti.  

Zašto?  

Zato što taj čovek svetli svojim telom. U svetlosti su informacije. Informacije Boga. Znanja Boga. A to normira odmah sve.  

Čovek koji radi tehnologije i upravlja sobom i svim događajima, on svetli minimum 1 km u radijusu, i uvodi dobrobit svima, širi znanja večnog života. To je jednostavno razumeti i logično je, ako znamo UČENJE O DUŠI, DUHU, SVESTI I TELU.  

 

Telo je savršen bio-informacioni sistem kojim se UPRAVLJA.  

Ako ne upravljate svojim telom sa ZNANJIMA BOGA, onda je moguće da krenu pritisci iz kolektivne svesti na fizičko telo i da ono kreće da oboljeva.  

A šta se dešava ako je neko već oboleo i treba mu hitna pomoć? Ne zovete druge da rade za vas, već krećete da se obučavate - sve od vas zavisi. Duša vam je proizvela stanje bolesti očigledno radi bržeg rasta. Morate naučiti da upravljate svojim telom do potpunog zdravlja.  

Dr Grabavoj kaže da imamo sve vreme ovoga sveta da se samoiscelimo.  

Dakle, i vremenom se upravlja i njega možete i da sažimate i da ga rastegnete onoliko koliko vam je potrebno.  

Najvažnije je da telo držimo zdravim, da upravljamo svakom svojom ćelijom  

I takvo naše telo upravlja svim okolnim događajima, i donosi samo i jedino pozitivizam svima.  

Ova znanja su jedinstvena jer su potpuna istina. I možete ih naučiti…  

 

  

Evo šta kažu slušaoci 9-to mesečne obuke STRUKTURIZACIJE SVESTI, koja je u toku i kojoj se možete priključiti:  

 

 Evo šta kažu slušaoci 9-to mesečne obuke STRUKTURIZACIJE SVESTI, koja je u toku i kojoj se možete priključiti:  Vesna Manojlović, dipl.pravnik iz Beograda  

Seminari su odlični. Svetlana kada predaje ima fantasticnu energiju, diže ljude. To retko koji predavač ima.  

Ono što mi se posebno dopalo kod Svetlane Novak je što: * jasno objašnjava * potkrepljuje primerima * ima fantastičnu energiju Jasno predaje i ogromna je brzina kojom se prihvataju i uče znanja. Webinari koje drži Svetlana zaista štede i vreme i novac i stres.

 

Ljiljana Miletić, dipl.eng.Elektrotehnike, New York, USA  

Svetlanina predavanja su jako kvalitetna i jasna, profesionalno prezentirana i tehnički veoma dobro organizovana. Osim toga, Svetlanina istinska predanost i posvećenost Učenju Grigorija Grabavoja je očita na svakom seminaru i djeluje veoma inspirirajuće na polaznike seminara.  

Posebno mi se dopada:  

* Profesionalna metoda držanja seminara, jer drži polaznike stalno koncentrisane na slušanje seminara i time olakšava prijem znanja. * Jasan prenos znanja jer uključuje objašnjenja primjene svake tehnologije. * Vježbanje obradjenih tehnologija na seminaru, jer Svetlanina objašnjenja/komentari na doživljaje polaznika prilikom vježbanja tehnologija otklanja mogućnost sumnje da taj doživljaj nije pravi, ili možda da polaznici rade nešto pogrešno.  

Najjača karakteristika njenih seminara je kvalitetan i jasan prenos znanja.  

Tehnologije Grigorija Grabovoja se mogu primjeniti u sve oblasti našeg života i svijeta oko nas. Ja primjenjujem tehnologije najviše da se riješim zdravstvenih problema kad se pojave, za pronalaženje zagubljenih stvari, upravljanje da se dese neki povoljni dogadjaji i spriječe negativni.  

Svaki dan sada izgleda kao igra, puna lijepih i pozitivnih slika i emocija. 


 

Milica Divanovič, biolog mora, Podgorica  

Seminare i webinare kupujem zato što svim srcem vjerujem u vječni život i uvjerila sam se, pohađajući dosadašnje seminare, da Svetlana veoma dobro prenosi znanja dr Grigorija Grabavoja, odnosno znanja Boga. I to potvrđuje svakim sljedećim seminarom.  

U vezi seminara koje vodi Svetlana Novak dopada mi se: * prijemčivi način prenošenja znanja koja su u knjigama iznešena na vrlo specifičan način, koji bi se neuporedivo sporije mogao usvajati bez ovih seminara * puno primjera iz njene prakse (rada sa ljudima) i slikovitih prikaza * jasni crteži tehnologija koji su od izuzetne pomoći u radu tehnologija * mogućnost da se u radu sa grupom pojača efekat samog rada * Svetlanina posvećenost prenošenju znanja, * sjajna komunikacija sa ljudima koji pohađaju seminare * i u cjelini gledano, kvalitet samih seminara Svi ovi razlozi čine njene seminare izuzetnim.  

Svetlanina posvećenost Učenju dr Grigorija Grabavoja i nesebično davanje koncentrovanog znanja koje uvijek premašuje ono što je predviđeno, kako u smislu vremenskog okvira, tako i u pogledu dodatnih materijala, tehnologija, informacija i savjeta je najjača karakteristika njenog prenosa znanja.  

Seminari dr Grabavoja koje je držala Svetlana pružaju mi mogućnost da riješim probleme iz prošlosti koji se stalno vraćaju jer se preslikavaju u budućnost, da na pravi način iskreiram svoju budućnost, da konačno imam kontakt sa Bogom kakav sam oduvijek zamišljala, direktnu komunikaciju sa Njim. Pružaju mi mir, radost i spokoj. Ono što na ovim seminarima učim konstantno je prisutno u mojoj svijesti, pa svijet posmatram potpuno drugačije i život se polako mijenja u najboljem mogućem smjeru. Ovako uložen novac i uloženo vrijeme su, po mom dubokom uvjerenju, uloženi na najbolji mogući način.  

 
 

Marija Miko, izvršni direktor, Čakovec, HR  

Seminare kod Svetlane Novak kupujem iz razloga što tako na jednostavan i razumljiv način dolazim do znanja iz Učenja Grigora Grabavoa. Svetlana Novak:  

* znanje prenosi razumljivo i jasno * daje vizualni prikaz odnosno slike konkretnih tehnologija * nesebično prenosi znanje i nikada se ne ograničava na vrijeme trajanja seminara, produži vrijeme trajanja seminara koliko smatra da je potrebno. Svetlana jedina ima powerpoint prezentacije za svaki seminar, te kroz vizualni prikaz dobijaš jasna znanja. Također je iz njih vidljivo da je puno truda uloženo za pripremu seminara.  

Seminari možeš pratiti iz svojeg doma, te tako štediš novac i vrijeme. Seminare možeš odslušati još nekoliko puta poslije održanog seminara. Daje dodatnu podršku poslije održanog seminara, a sve sa ciljem da nam znanja budu jasna, da ih shvatimo i utvrdimo. Kasnije je puno lakše i čitati i razumjeti prevedene knjige od dr G.G.

 
 

Vida Udovič, akademski muzičar, Ljubljana 

Seminare kod Svetlane Novak kupujem jer je ona jedina, koja mi predaje znanja na način da ih mogu razumeti.  

Ona svaku rečenicu Grabovoja objasni na sasvim razumljiv način. To potvrdi sa praktičnim primerom iz svog života, ili na drugi način iz prakse. Evo, gura me napred, kada zastanem.  

Po meni, njena najjača karakteristika je srdačnost, da da sve od sebe i samu sebe.  

Kroz Učenje dr Grabavoja sam pronašla svoj unutrašnji mir, životnu radost i energiju, koju sam imala u tridesetim godinama. To mi ne može uzeti niko više, samo moram to održavati.  

 


  

Ljiljana Antonić, dipl.ecc. Rijeka  

3 stvari koje mi se najviše dopadaju u vezi seminare Svetlana Novak su: * jasno prenošenje znanja * koncentrirana znanja koja mi omogućuju bolje i brže razumjevanje knjiga dr G.G. * prikaz tehnologija koje djeluju  

Svetlana jasno i jednostavno prenosi znanja, kao da se otvaranjem slojeva pakovanja dolazi do sjajnog bisera u središtu „poklon paketa“, jer su ova znanja pravi dragulji.  

Ne mislim više na stres, jer on za mene više ne postoji kao nerješiv.  

  

Zdrave Kolev, mašinski inženjer, Skoplje  

Na obuku sam došao radi struktuiranja sopstvene svesti i da naučim tehnologije Dr. Grabavoja kako bih mogao dalje da podučavam i druge ljude za večan zivot, večnu mladost i večno obilje.  

Svetlana Novak predaje seminare: * jasno * slikovito, i * primamo velika znanja od odličnog predavača  

Najjača karekteristika Svetlanina je što zna da prenese znanja.  

Primenjujući tehnologije sa seminara Svetlane Novak i knjiga Dr. Grigorija, ja već imam drugačiji uvid u stvari, i menjam svoja uverenja, i na taj način znaćajno poboljšavam svoj život na svim poljima.  

 

VAŠA OSNOVA ZA BUDUĆNOST  

Učenje o Duši, Duhu, Svesti i Telu je OSNOVA VAŠEGA ŽIVOTA, ako želite:  

1. sreću postojanu 2. samo pozitivna dešavanja 3. zdravo telo, i zdravlje svog roda 4. ljubav 5. obilje svih vrsta…  

Obučite se UPRAVLJANJU radi ostvarenja svojih najlepših misli i snova.  

Duša je ta koja sprečava. Duša je ta koja spašava. Duša je ta koja uređuje Svet. Vaša duša izgrađuje vaš duh, svest i telo.  

Vreme je da se svaki pojedinac zamisli nad ovim pitanjem:  

Da li su mu duša i svest struktuirani?  

Ako nisu, a možda ima još i negativne događaje, neuređen život, ne ume da spreči bolesti – vreme je da krene da stiče znanja o svojoj duši, duhu, svesti i telu – da konačno ima život koji želi.  

Vreme je da i vaša duša počne da uređuje vaš svet samo na vaš način – POZITIVAN NAČIN!Kako vam se čini da imate odgovore na sva pitanja?  

Kako vam se čini da budete ispred svih nevolja i nepredviđenih situacija?  

Kako vam se čini da streknete umeće da kontrolišete svaku svoju ćeliju i organ i da budete postojano zdravi i veseli?  

Svaka tajna ima vreme kada treba da bude otkrivena, a sada je vreme da otkrijete tajnu svih tajni:

Kako vam se čini da imate odgovore na sva pitanja?  

Kako vam se čini da budete ispred svih nevolja i nepredviđenih situacija?  

Kako vam se čini da streknete umeće da kontrolišete svaku svoju ćeliju i organ i da budete postojano zdravi i veseli?  

Svaka tajna ima vreme kada treba da bude otkrivena, a sada je vreme da otkrijete tajnu svih tajni:

 


ON LINE PROGRAM - “UČENJE O DUŠI, DUHU, SVESTI I TELU”  

Ovaj SEMINAR je ustvari DVODNEVNI WEBINAR + BONUSI  

  

Pred vama je sledeća ponuda „4 u 1“:  

1. Učenje o Duši 2. Učenje o Duhu 3. Učenje o Svesti 4. Učenje o Telu  

Svaki od ovih seminara je koštao po 190 e.  

Ukupna cena ovih seminara je 760 e.  

Ali, sada ovaj NOVOGODIŠNJI paket možete da platite 190 e i da dobijete znanja iz ova 4 autorska seminara dr Grabavoja.  

Ukoliko želite možete da slušate i BONUSE…  

Obuka traje 2 dana od 10 do 17h. I prenosi se uživo webinarskim putem.  

Webinarski prenos znači da sedite u toplini svoga doma i slušate seminar uživo ili snimljen - kako vam odgovara. Ako ste sprečeni da ga gledate uživo, dobićete linkove i posle gledati snimke nekoliko puta).  

Ukoliko izvršite uplatu do 30.11.2018, godine dobijate još jednu veliku PODRŠKU koja traje 21 dan – upravljamo zajedno svakoga dana od 22h kada radi i dr Grabavoj sa nama. Svako može da nauči da upravlja i da postiže željene rezultate. Ova obuka vredi 2.100 e.  

Svi koji su početnici, dobijaju na poklon i Osnovni kurs + ppt prezentaciju sa crtežima tehnologija u vrednosti od 130 e.  

Nakon seminara, dobijate još dodatne termine za gledanje snimka webinara.  

Imajte u vidu i veliku koncentraciju znanja koja ćete dobiti iz ova 4 seminara + duboko razumevanje + primena odmah. Sa seminara izlazite kao UPRAVLJAČI.  

Dobićete znanja da možete upravljati bukvalno svakom životnom situacijom do rešenja.  

Ovo su trajna znanja koja se nikada ne zaboravljaju i POSTAJU TRAJAN DEO vaše ličnosti.

KUPIKoliko je potrebno vremena da naučite da upravljate?  

Praktično već od objašnjenja prvih tehnologija, vi krećete da upravljate. Da biste imali adekvatne rezultate, važno je da imate predavača koji razume materiju duboko i sveobuhvatno i koji UME to da prenese na koncizan i jasan način (da i detetu od 5 godina bude jasno).  

Svetlana Novak živi to što predaje celokupnim svojim postojanjem. Učenju dr Grabavoja je posvećena skoro deceniju i jedina u svetu predaje svih 500 dela dr Grabavoja sa prezentacijama crteža tehnologija…  

Prevela je preko 200 dela iz ove oblasti na naš jezik (plus more tekstova i video klipova).  

Učenje dr Grabavoja je dato za hiljade i hiljade godina unapred. Ko god praksa SVAKODNEVNO tehnologije, taj postiže odlične rezultate. I svojim upravljanjem možete postići obučavanje stvarnosti tj. da vam željeni događaji kreću u susret (ovo je već viši nivo upravljanja).  

Gde se još mogu slušati ovi seminari?  

Ova 4 seminara se predaju i drugde po svetu, ali kao zasebni seminari po cenama od 190 e svaki. A ovde dobijate sva 4 seminara po ceni jednog od 190e.  

Plus ogromne bonuse.  

BONUSI su jedinstveni i daju se samo sada.  

Slušate ih webinarski, bez obzira gde živite trenutno, vi možete seminar pratiti u svom domu u miru i tišini.

 area
Kome su namenjeni ovi seminari?  

Namenjeni su i početnicima, i naprednim praktikantima i licenciranim predavačima (jer za njih specijalna obuka ne postoji).  

Dakle, sada imate jedinstvenu priliku da dobijete velika znanja o temama koja nikada nisu obrađena ni u jednoj naučnoj disciplini, osim u Učenju dr Grabavoja.  

Običnim zakonima ispravnog mišljenja i skidanjem iluzionih ravni sa svoje duše i svoje svesti, vi imate mogućnost da upravljate na plodonsan i radostan način (za se što želite).

Zato ne propustite ovu priliku, jer ponavljanja ovih seminara neće biti.  

Ako ste se možda već odlučili da menjate zanimanje, možda da budete predavač, konsultant ili kouč, došli ste na pravu obuku i na pravo mesto.  


GARANCIJA 

  

Dajem vam garanciju da ću vam Učenje dr Grabavoja preneti 100% tačno.  

Naučiću vas da upravljate.  

Preneću vam sve što data tema obuhvata, i još mnogo više od toga.  

Dobićete koncentrovana i jasna znanja koja će postati trajan deo vas.  

Ovo su Znanja Boga, plodonosna i blagoslovena.  

Radujem se zajedničkom upravljanju,  

Svetlana NovakProcenite vrednosti  

Koliko za vas vredi:  

1. vaš život 2. vaša sreća + trajna radost u Duši 3. vaše umeće da uvek stvarate samo pozitivne događaje?  

A sada je sve na vama…IMATE IZBOR:  

Ako živite sa starim znanjima, problemi se rešavaju sporo i frustrirajuće. Ako UPRAVLJATE po Znanjima Boga, zadatke rešavate daleko brže jer vam ceo SveMir pomaže.  

Postoje 2 puta:  

1. Pokušaj i greška, put polariteta – taj put je spor i isrpljujuć  

2. SISTEMSKI put, sistem ZNANJA – preuzimate precizne korake + UPRAVLJATE i postižete ono što želite  

Kako je dizajnirana ova OBUKA?  

• Obuka je dizajnirana da vam se prenesu koncentrovana znanja o duši, duhu, svesti i telu • Da krenete odmah da UPRAVLJATE efikasno i sa razumevanjem • Da osetite radost jer rezultate možete imati odmah • Da umete sa ovim znanjima da upravljate i svojim unutrašnjim svetom (vašim telom) i spoljašnjim svetom (svim događajima) • Da umete da rešite bilo koju životnu situaciju
NOVOGODIŠNJA PONUDA JE:  

4 seminara tj. „4 u 1“ vrednosti 760 e Bonus 1OSNOVNI KURS (za one koji su početnici) - vrednosti 130 e  

Bonus 2 - PODRŠKA koja traje 21 dan, upravljamo zajedno svaki dan od 22h zajedno sa dr Grabavojem – važi samo za uplate do 7.12.2018. (i rešavamo i lične probleme) - vrednosti 2.100 e  

Bonus 3CELODNEVNI WEBINAR UŽIVO IZ NOVOG CIKLUSA SEMINARA dr Grabavoja pod nazivom: “UČENJE DR GRIGORIJA GRABAVOJA O BOGU TEHNOLOGIJE VEČNOG RAZVOJA METODI RAZVOJA DUŠE I SVESTI U VEČNOM ŽIVOTU” Ovaj seminar je obiman i po prvi put se predaje u svetu u Srbiji vrednosti 390 e  

UKUPNA VREDNOST PAKETA je 3.380 e  

Ali vi ne placate punu vrednost…već samo 190 e  

Prijava na: + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com  

Verujem u vaš uspeh, Svetlana Novak, dipl.ecc.

P.S: Dobijate dodatni poklon u vrednosti od 2.100 e - to je PODRŠKA od 21 dan - ako uplatite do 7.12.2018. Obuka kreće u prvoj polovini decembra, po popuni mesta.  

P.P.S. Ekskluzivnost je i NOVI SEMINAR DR GRABAVOJA koji se prvi put predaje – bonus br.3:  


UČENJE DR GRIGORIJA GRABAVOJA O BOGU TEHNOLOGIJE VEČNOG RAZVOJA METODI RAZVOJA DUŠE I SVESTI U VEČNOM ŽIVOTU“

AKO ŽIVITE VAN BEOGRADA…  

• Ukoliko živite u nekom drugom gradu ili drugoj državi, imate mogućnost takođe da gledate ovu OBUKU i da dobijete bonuse Imaćete priliku da postavljate pitanja tokom 21 dan PODRŠKE i da odmah dobijate odgovore.  

Prijava + SVI DETALJI + razgovor sa SPECIJALISTOM : + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com  

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:  

https://www.vecnamladost1489999.com/instrukcije-za-placanje.php

AKO ŽIVITE VAN BEOGRADA…  

• Ukoliko živite u nekom drugom gradu ili drugoj državi, imate mogućnost takođe da gledate ovu OBUKU i da dobijete bonuse Imaćete priliku da postavljate pitanja tokom 21 dan PODRŠKE i da odmah dobijate odgovore.  

Prijava + SVI DETALJI + razgovor sa SPECIJALISTOM: + 381 60 725 29 29 Mail: uspeh100posto@gmail.com  

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:  

https://www.vecnamladost1489999.com/instrukcije-za-placanje.php

KUPI